امروز: 1398/02/30 | Monday 20th of May 2019
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:

گام مثبت بیمه سلامت درنسخه نویسی الکترونیکی/ قوانین مصوب مجلس درحوزه سلامت اجرایی شود

رییس کمیسیون بهداشت  و درمان مجلس گفت: نسخه نویسی الکترونیکی شروع قابل قبولی درجهت حل چالش های بیمه سلامت بوده و باید نسبت  به آینده این مسئله و نتابج مثبت آن امیدوار بود.

حسینعلی شهریاری درگفت وگو با خبرنگار آی هینا، با بیان اینکه استقرار نظام  و پرونده الکترونیک مصوب قوانین پنجم و ششم توسعه است گفت: پیگیری مسئله  نسخه نویسی الکترونیکی توسط سازمان بیمه سلامت بخش کوچکی از استقرار نظام الکترونیک درحوزه سلامت است، درحال حاضر این مسئله قرار است دربخش خصوصی و برای پزشکان عمومی اجرایی شود.
نماینده مردم زاهدان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه متاسفانه از اجرای مصوبات قانون برنامه پنجم و ششم دربحث الکترونیکی کردن پرونده های سلامت عقب هستیم افزود: امیدواریم با تعامل میان وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت بتوان با نسخه نویسی الکترونیکی اجرای پرونده الکترونیک را با جدیت و سرعت بیشتری پیگیری کرد؛ به طورحتم اهداف موجود درقوانین توسعه ای دربحث بهداشت و درمان باید به طور دقیق اجرایی شود.
شهریاری با تاکید براینکه نسخه نویسی الکترونیکی موضوعی جزیی بوده اما درحل مشکلات بیمه سلامت موثر است تصریح کرد: درشرایط فعلی اجرای نسخه نویسی الکترونیکی قرار است که در31 شهر از 31 استان کشور اجرایی شود، لذا تنها 10 درصد از مسئله پرونده الکترونیک مربوط به نسخه نویسی الکترونیکی است؛ اما شروع قابل قبولی درجهت حل چالش های بیمه سلامت بوده و باید نسبت  به آینده این مسئله و نتابج مثبت آن امیدوار بود.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: حل مشکلات اعتباری درحوزه سلامت و هزینه کرد بهترو موثر منابع در سازمان بیمه سلامت وابسته به الکترونیکی کردن پرونده های بیماران است که نسخه نویسی الکترونیکی یک گام از این مسئله است.

برچسب ها: اسلاید, منتخب