امروز: 1398/04/31 | Monday 22nd of July 2019
معاون برنامه ریزی ،مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت خبرداد:

تحقق بیش از 98 درصد اهداف برنامه عملیاتی درسال جاری/رایزنی با وزارت بهداشت برای تحقق سایربرنامه ها

معاون برنامه ریزی ، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت گفت: طبق برآوردها بیش از 98 درصد از اهداف پیش بینی شده درسال 97محقق شده است.

شاهرخ رامزی درگفت وگو با خبرنگار آی هینا، با بیان اینکه درسال 97 براساس رویکردهای جدید و درراستای پیاده سازی اهداف کلان مورد توجه شورای سیاست گذاری سازمان 9 هدف کلان دربرنامه عملیاتی تعریف شده بود گفت: درچارچوب این 9 هدف 41 هدف عملکردی، 249 برنامه و 1429 فعالیت طراحی شده بود که باید توسط معاونت ها، ادارات کل ستادی و استانی اجرا می شد.

وی با اشاره به ارایه گزارش فعالیت ها درراستای تحقق اهداف برنامه عملکردی تا بهمن سال جاری  افزود: طبق برآوردها بیش از 98 درصد از اهداف پیش بینی شده درسال جاری محقق شده است، البته تحقق برنامه ها بدون لحاظ مواردی است که دارای تاخیرهای موجه بود؛ زیرا بخشی از فعالیت های مورد پیش بینی منوط به پیش نیازهایی بود که باید توسط سایر دستگاه های اجرایی مانند وزارت بهداشت انجام می شد.
رامزی با تاکید براینکه برخی فعالیت ها بنا به دلیل شرایط اقتصادی حاکم برکشور محقق نشده است تصریح کرد: به عنوان مثال درسال جاری باید مرکز داده سازمان بیمه سلامت درجهت اجرای تکالیف بند چ ماده 70 قانون برنامه توسعه ششم یعنی ایجاد پایگاه برخط بیمه شدگان اجرایی می شد، اما به جهت نوسانات نرخ ارز و نبود زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری این موضوع محقق نشد.
معاون برنامه ریزی ،مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت، با اشاره به اینکه برای سال 98 درکنار آسیب شناسی دلیل عدم تحقق اهداف درسال 97، باید درخصوص تعداد برنامه ها و فعالیت ها بازنگری صورت گیرد اظهار داشت: از 249 برنامه برای سال 98 باید 186 برنامه اجرایی شود، همچنین از 1429 فعالیت باید 1076 فعالیت اجرایی شود، لذا با تحلیل های صورت گرفته مشخص شد که اجرای برخی برنامه ها درسال 98 ضرورتی ندارد.
رامزی درخصوص ضرورت رایزنی با سایر دستگاه ها درجهت اجرای برنامه عملیاتی درسازمان بیمه سلامت گفت:  دراین راستا نیز تعاملات بسیاری با وزارت بهداشت انجام شده و درخصوص استقرار سازمان الکترونیک، تدوین گایدلاین ها و دستورالعمل آزمون وسع جلساتی برگزارشده است، لذا امیدواریم که درسال 98 شاهد تحقق فعالیت هایی باقی مانده از سال 97 باشیم.

برچسب ها: منتخب