امروز: 1399/03/12 | Monday 1st of June 2020
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گفت‌وگو با آی هینا:‏

نظم در پرداختی‌های بیمه سلامت منجر به برنامه ریزی بهتر در وظایف شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: درباره نظم در پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت بسیار خوش بین هستیم. زیرا این نظم در ‏پرداخت باعث شد که بتوانیم برنامه ریزی بهتری در رابطه با کارها و وظایف خود انجام بدهیم.‏

سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار آی هینا درباره نظم در پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت در سال ۹۷ افزود: امیدواریم نظم در ‏پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت در سال ۹۸ هم ادامه داشته باشد.‏

رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهرهمچنین درباره مدیریت منابع در سال ۹۸ بیان کرد: یکی از برنامه‌های ما در راستای مدیریت ‏منابع، اجرای راهنماهای بالینی و هماهنگی با پزشکان برای اجرای این استانداردها و تجویز منطقی دارو است.‏

کشمیری گفت: همچنین بازبینی فرآیندهای درمان، استحقاق سنجی و نوبت دهی نیز از جمله کارهایی است که در راستای مدیریت منابع ‏در سال ۹۸ انجام می‌شود. / ۱۱‏

برچسب ها: منتخب