امروز: 1399/04/15 | Sunday 5th of July 2020
عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت:‏

نظرخواهی از شرکای کاری همواره در سازمان بیمه سلامت انجام می‌شود

عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت گفت: رویکرد اخذ نظر از شرکای کاری در سازمان بیمه سلامت از ابتدای سال ۹۷ وجود ‏داشته و امروز با امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام پزشکی و سازمان بیمه سلامت، این اتفاق بیشتر از همیشه انجام ‏می‌شود.‏

به گزارش خبرنگار آی هینا، عزت اله گل علیزده در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان نظام پزشکی و سازمان بیمه سلامت ‏افزود: یکی از کارهای خوبی که در سال ۹۷ در سازمان بیمه سلامت انجام شد، ارتباط و تعامل با شرکای کاری از جمله انجمن‌های ‏علمی و سازمان نظام پزشکی بود. نشست با نظام پزشکی‌های استان‌ها نیز یکی از برنامه‌های اصلی بوده که در برنامه‌های استانی ‏مدیرعامل سازمان بیمه سلامت انجام شده است. ارتباط و تعامل با بیمه شدگان نیز از طریق سامانه ۱۶۶۶ انجام شده است.‏

 وی ادامه داد: در قانون سازمان نظام پزشکی آمده که اظهار نظر مشورتی این سازمان در تهیه و تصویب لوایح باید اخذ شود. اتفاقی ‏که در سال‌های گذشته انجام نشده است. در برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت مکلف شد که نظر سازمان نظام پزشکی را درباره ‏بسیاری از مسائل اخذ کند و دکتر نمکی، وزیر بهداشت نیز بر این موضوع تاکید کرده است.‏

 گل علیزاده بیان کرد: یکی از اهداف اصلی سازمان بیمه سلامت، استقرار سازمان الکترونیک است که امیدواریم با کمک و مشورت ‏سازمان نظام پزشکی در این مسیر مستحکم‌تر قدم برداریم. / ۱۱‏

 

برچسب ها: منتخب