امروز: 1399/03/12 | Monday 1st of June 2020
با حضور رییس کل سازمان نظام پزشکی و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت:‏

تفاهم نامه همکاری سازمان نظام پزشکی و بیمه سلامت امضا شد

تفاهم نامه همکاری سازمان نظام پزشکی و سازمان بیمه سلامت در راستای بهبود و ارتقای کیفی و کمی خدمات بخش سلامت و تعامل ‏موثر بین نظام بیمه‌های سلامت و تامین کنندگان خدمات سلامت توسط رییس کل سازمان نظام پزشکی و مدیرعامل سازمان بیمه ‏سلامت امضا شد.‏

به گزارش خبرنگار آی هینا، محمد رضا ظفرقندی، رییس کل سازمان نظام پزشکی در این مراسم گفت: تعامل سازمان بیمه سلامت با ‏شرکای کاری، نشست و صحبت با صاحبان فرآیند ارزشمند است. در سال آینده با توجه به مشکلاتی که وجود دارد، این هماهنگی حتما ‏اثر مثبتی خواهد داشت و سازمان نظام پزشکی با همه ظرفیت خود از دولت می‌خواهد که به سازمان بیمه سلامت کمک کند.‏

 وی بیان کرد: این روزها موضوع تعرفه‌های پزشکی مطرح شده که سه نگاه در این رابطه وجود دارد. یک نگاه تعرفه واقعی یا هزینه ‏تمام شده است که توسط کارشناسان اقتصادی محاسبه می‌شود و هیچ دخالت و تضاد منافع نیز در آن نیست. طبیعی است که مشخص ‏کردن این عدد وظیفه سازمان نظام پزشکی است که این کار را انجام دادیم. نگاه دوم، تعرفه پیشنهادی است که با توجه به مشکلات ‏اقتصادی کشور تعیین می‌شود. سازمان نظام پزشکی باید با زیرمجموعه خود وارد تعامل شود تا مشکلات مردم را در نظر بگیریم  تا ‏حدی که کیفیت خدمات کاهش زیادی پیدا نکند، تعرفه‌ای پیشنهاد شود. نگاه سوم نیز تعرفه پیشنهادی از طرف دولت است که بر اساس ‏قانون، مرجع تصمیم گیری محسوب می‌شود و باید اعمال شود. / ۱۱‏

 

برچسب ها: منتخب