امروز: 1399/03/18 | Sunday 7th of June 2020
مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی:‏

بیش از ۵ هزار نفر از اتباع افغان در خراسان رضوی تحت پوشش بیمه سلامت هستند

مدیرکل بیمه سلامت استان خراسان رضوی گفت: طرح بیمه سلامت اتباع خارجی از سال ۹۴ در استان خراسان رضوی آغاز شد که ‏در آن سال ۱۰ هزار و ۴۰۱ نفر، در سال ۹۵ تعداد ۲۳ هزار و ۵۵ نفر، در سال ۹۶ تعداد ۱۷ هزار و ۳۱۹ نفر و در سال ۹۷ ‏تعداد ۱۰ هزار و ۴۸۴ نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار داشتند. در حال حاضر ۵ هزار و ۴۰۳ تبعه افغان تحت پوشش بیمه سلامت ‏قرار دارند. ‏

سید مرتضی وجدان در گفت‌وگو با خبرنگار آی هینا درباره بیمه سلامت اتباع خارجی افزود: اتباع خارجی تحت پوشش بیمه سلامت ‏در سه گروه طبقه بندی می‌شوند که شامل آسیب پذیر، غیر آسیب پذیر و خاص هستند. از ابتدای امسال تاکنون برای ۱۲۸ نفر از اتباع ‏دفترچه بیماران خاص صادر شده است. گروه‌های آسیب پذیر را اداره اتباع به بیمه سلامت معرفی می‌کند و حق بیمه برای این افراد و ‏بیماران خاص رایگان است. حق بیمه گروه‌های غیر آسیب پذیر نیز در سال یک میلیون و ۶۸ هزار تومان است.‏

 وی ادامه داد: در حال حاضر ۵ هزار و ۲۰۹ آسیب پذیر، ۶۶ غیر آسیب پذیر و ۱۲۸ بیمار خاص تحت پوشش بیمه سلامت استان ‏خراسان رضوی قرار دارند.‏

 وجدان درباره مدارک مورد نیاز برای پوشش بیمه سلامت اتباع خارجی آسیب پذیر بیان کرد: مدارک مورد نیاز برای پوشش بیمه ‏سلامت اتباع شامل کارت آمایش مرحله ۱۳ تمام اعضای خانوار، یک قطعه عکس ۳ در ۴ جهت افراد بالای ۲ سال، کارمزد ۳ هزار ‏تومانی، بهای صدور دفترچه ۳ هزار تومانی و مراجعه به دفاتر کفالت است.‏

 وی ادامه داد: اتباع خارجی غیر آسیب پذیر نیز باید کارت آمایش مرحله ۱۳ تمام اعضای خانوار، یک قطعه عکس ۳ در ۴ جهت ‏افراد بالای ۲ سال، واریز فیش حق بیمه به میزان یک میلیون و ۶۸ هزار تومان برای یک سال، مبلغ ۳ هزار تومان برای صدور ‏دفترچه و کارمزد ۳ هزار تومانی را برای پوشش بیمه سلامت ارائه کنند.‏

 مدیرکل بیمه سلامت استان خراسان رضوی گفت: مدارک مورد نیاز برای پوشش بیمه اتباع بیماران خاص نیز شامل کارت آمایش ‏مرحله ۱۳ تمام اعضای خانوار، یک قطعه عکس ۳ در ۴ جهت افراد بالای ۲ سال، تشکیل پرونده بیماری خاص، کارمزد ۳ هزار ‏تومانی، بهای صدور دفترچه ۳ هزار تومانی و مراجعه به دفاتر کفالت است. / ۱۱‏

برچسب ها: منتخب استانها