امروز: 1399/03/18 | Sunday 7th of June 2020
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با آی هینا مطرح کرد:

جلوگیری از اتلاف منابع رویکرد مناسب سازمان بیمه سلامت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: رویکرد جدید سازمان بیمه سلامت جلوگیری از اتلاف منابع و در واقع مدیریت منابع نظام سلامت با هدف ارائه کیفیت خدمات مناسب است.

عباسعلی پوربافرانی در گفت وگو با خبرنگار آی هینا، با اشاره به اینکه بیمه سلامت منابع محدودی دارد گفت: مدیریت منابع در ارایه خدمات با کیفیت و مناسب موثراست. با رویکرد جدیدی که درحال حاضر در سازمان بیمه سلامت مشاهده می شود، به طور حتم در جلوگیری از اتلاف منابع اقدامات مناسبی در حال انجام است.

 وی با بیان اینکه افراد بسیاری در جامعه توانایی پرداخت هزینه های درمانی را ندارند اظهار کرد: مسئله مهم عدم توانایی پرداخت هزینه ها توسط افراد باید در نحوه پوشش بیمه ای مورد توجه قرارگیرد، ضمن اینکه بیمه آتیه سازان حافظ که زیرمجموعه بیمه سلامت قراردارد، باید خدمات گسترده تری را به بیمه شدگان ارایه دهد، البته به دلیل عدم تامین منابع مشکلاتی وجود دارد که باید به آن توجه شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه بهترین اقدام درحوزه  بیمه ای با هدف مدیریت منابع و کمک در بهبود روند درمان بیماران نسخه الکترونیکی است اظهار داشت: پروژه نسخه الکترونیکی مقدمه ای درراستای تکمیل پرونده الکترونیک سلامت در تمامی بخش هاست و این برنامه حتی در بخش آموزش و توسعه حوزه بهداشت و درمان هم کمک کننده است.

برچسب ها: منتخب