امروز: 1399/03/18 | Sunday 7th of June 2020
مدیرکل بیمه سلامت استان تهران خبرداد:

امکان استفاده از دفاتر سال گذشته بیمه شدگان سایر اقشار، ایثارگران و بنیاد شهید تا پایان خردادماه

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران گفت: دفاتر بیمه شدگان سایر اقشار، ایثارگران و بنیاد شهید که تاریخ اعتبارآن تا پایان سال گذشته بود، تا پایان خرداد ماه سال جاری نیز قابل استفاده خواهد بود.

دکتر کوروش فرزین درگفت وگو با خبرنگار آی هینا، با اشاره به اینکه قرارداد پیشین دفاتر بیمه شدگان سایراقشار، ایثارگران و بنیاد شهید درتاریخ 29 اسفند سال گذشته به پایان رسیده است گفت: برای سال جدید قرارداد مربوطه تمدید گردیده و بایستی دفاتر با تاریخ اعتبار جدید چاپ و دراختیار بیمه شدگان گیرد که با توجه به پایان سال  و درپیش بودن تعطیلات  نوروزی جهت جلوگیری از ازدحام بیمه شدگان دردفاتر پیشخوان از سوی سازمان طی ابلاغ بخشنامه  ای به ادارات کل مقررگردید که دفاتر دارای اوراق و نیاز بیمه شده امکان مراجعه  به دفاتر و دریافت دفترچه بیمه با تاریخ اعتبار جدید امکان پذیرخواهد بود.

وی افزود: موضوع فوق به تمام  بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود  طرف قرارداد که بالغ بر صد مرکز درسطح استان تهران می باشند به صورت مکتوب اطلاع رسانی گردید و درخصوص سایر مراکز و موسسات طرف قرارداد که بالغ بر 6 هزار مرکز می باشند، علاوه بر ارسال چند نوبت پیامک به مسئولان فنی مراتب از طریق درج اطلاعیه دربرگه رسیدی که درهنگام  پذیرش بیمه شدگان دچار ابهام باشند درصورت تماس با سامانه 1666 مشکل بررسی و راهنمای لازم صورت خواهد گرفت.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران تاکید کرد: اگر بیمه شده ای درمراجعه به مرکزی دچار مشکل شد، می تواند با سامانه 1666 تماس گرفته و با ذکر نام موسسه، درکوتاه ترین زمان پیگیری ها انجام شده و به مرکز درمانی مورد نظر تذکرلازم داده می شود، ضمن اینکه با اطلاع رسانی از ایجاد مشکل درپذیرش بیماران جلوگیری خواهد شد؛ همچنین اگر موسسه درپذیرش بیماردچار مشکل باشد، درصورت تماس با سامانه 1666 اطلاعات لازم را می تواند کسب کند.

 

برچسب ها: منتخب استانها