امروز: 1399/03/12 | Monday 1st of June 2020
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران در گفت‌وگو با آی‌هینا:

در قانون بودجه سال 98 چه تکالیف و مسئولیت‌هایی برای بیمه سلامت در نظر گرفته شده است؟

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران تکالیف و مسئولیت‌هایی که برای بیمه سلامت در قانون بودجه سال 98 در نظر گرفته شده است را تشریح کرد.

سید عبدالرحیم ترابی مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران در گفت‌وگو با آی‌هینا بیان کرد: در اسفند هر سال قانون بودجه سال بعد کل کشور که حاوی برنامه عملیات اجرایی سالانه دولت است و‌ ضمن آن در قالب هدف‏ها و سیاست‏های مندرج در برنامه‏ های عمرانی پنج ساله، هدف‌های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبار مربوط‌ تعیین و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و طی مراحل تایید توسط شورای نگهبان برای اجرا توسط رئیس جمهور به دستگاه‏های اجرایی ابلاغ می‏ شود. 

وی ادامه داد: بودجه سال 1398 کل کشور در تاریخ 28/12/1397 به موجب نامه‏ ی شماره‏ی 177090 برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه به عنوان دستگاه متولی برنامه و بودجه در کشور و سایر وزارتخانه‏ ها و مؤسسات مجری بودجه سالانه ابلاغ شده است. 

ترابی افزود: در بندهای الف و ج  تبصره 17 ماده واحده این قانون چند حکم بسیار مهم با موضوع رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‏ شدگان کشور و عملیاتی کردن استفاده از ابزارهای الکترونیکی توسط همه بازیگران حوزه سلامت اعم از ارائه‏ دهندگان و دریافت‏ کنندگان خدمات سلامت در همه سطوح اعم از بیمه پایه و بیمه تکمیلی در راستای استقرار کامل دولت الکترونیک در حوزه بیمه سلامت؛ پیش ‏بینی شده است.

وی بیان کرد: براساس بند الف تبصره 17 به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع، در سال ١٣٩٨ ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف شده براي کليه اقشار که براساس آزمون وسع به صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي‏ گيرند، از طريق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهي خواهد بود. بهره‏ مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‏ شده در مراکز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف‏ شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالي بیمه‏ شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود. هزينه مربوط از محل رديف ١٢٩٢٠٣ تأمين مي‌شود. 

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین براساس بند ج این تبصره در راستاي اجرایي کردن بند «چ» ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پايگاه اطلاعات برخط بیمه‏ شدگان درمان كشور و مديريت مصارف،كليه شركت‌ها و صندوق‏هاي بيمه پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز دستگاه‏هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (باهماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح)، كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمانهاي بيمه‏ گر مكلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‏ شدگان خود و به‏روزرساني پايگاه مذكور به صورت رايگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره‌برداري از پايگاه مذكور از طريق جايگزيني ابزارهاي الكترونيكي به جاي دفترچه، جهت ارائه كليه خدمات بیمه‏‏ ای و درماني به بیمه‏ شدگان تحت پوشش خود استفاده كنند.

وی ادامه داد: سازمان بيمه سلامت ايران مکلف است نسبت به استحقاق‏ سنجي بیمه‏ شدگان مشتمل بر امکان اعتبارسنجي بیمه ‏‏ای و بازبيني رفع همپوشاني آنان با استفاده از پايگاه اطلاعات برخط بیمه‏ شدگان کشور و به صورت الکترونيکي اقدام كند. هزينه خدمات موضوع اين حکم با تصويب مجمع عمومي سازمان بيمه سلامت ايران بر مبناي تراکنش انجام‏ شده تعيين و از مراجعه‏ کننده دريافت مي‌شود.

ترابی گفت:صاحبان حرف پزشکي و پيراپزشكي و همچنين کليه مراکز بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي اعم از دولتي، غيردولتي، خيريه و خصوصي مکلفند براساس ضوابطي که از سوي سازمان بيمه سلامت ايران ابلاغ مي‌شود بدون نياز به دفترچه و مبتني بر نسخه الکترونيکي و با استفاده از امضاي الكترونيكي موجود در پايگاه اطلاعات هويتي كشور به بیمه‏ شدگان کليه صندوق‏ها ارائه خدمت كنند. 

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: براساس قانون سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه نيز موظفند كليه پرداخت‏هاي خود به مراكز فوق را صرفاً براساس اسناد دريافتي از طريق سامانه الكترونيكي برخط انجام دهند. به ازاي هر فقره نسخه الکترونيکي مبلغ هزار (1000) ريال از اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه‌دهنده خدمت طرف قرارداد دريافت مي‌شود./33

برچسب ها: منتخب