امروز: 1399/03/12 | Monday 1st of June 2020
عضو کمیسیون صنایع و معادن درمجلس شورای اسلامی:

ضرورت استفاده از سیستم های روز دیجیتال درحوزه بیمه ای/ بیمه سلامت درارایه خدمات مناسب موثرعمل می کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن درمجلس گفت: برای جلوگیری از قطع درختان و تولید کاغذ باید هرچه سریعتر پروژه نسخه نویسی الکترونیکی  با استفاده از سیستم های روز دیجیتال به سرانجام رساند.

محمدرضا منصوری درگفت وگو با خبرنگار آی هینا، با بیان اینکه خدمات بیمه سلامت درکاهش مشکلات بهداشتی و درمانی آحاد جامعه بسیار موثراست گفت: درگذشته افراد تمام هزینه های درمانی خود را به طور شخصی پرداخت می کردند، اما با آغاز فعالیت بیمه سلامت میزان پرداختی های مردم به ویژه افراد بی بضاعت بسیارکاهش پیدا کرد که این مسئله کمک بزرگی به بیمه شدگان بود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه مدیریت منابع و هزینه ها، همچنین بحث بهره درحوزه بهداشت و درمان باید دردستورکار قرارگیرد افزود: باید با حداقل هزینه ها بیشترین بهره وری را داشت، به ویژه در سال جاری که شرایط اقتصادی مناسبی برای کل بخش ها وجود ندارد، بنابراین برای رهایی از هرگونه مشکلی باید از اتلاف منابع و هزینه های غیرضرورجلوگیری کرد.
وی با تاکید براینکه نظارت برروند درمان و هزینه کرد اعتبارات باید نسبت به گذشته افزایش پیدا کند تصریح کرد: بیمه سلامت خوشبختانه از ابتدای تاسیس تاکنون خدمات شایسته ای را حتی درنبود اعتبارات کافی به بیمه شدگان ارایه داده است، لذا برای اینکه ارایه این خدمات با کیفیت بهتری ادامه پیدا کند، باید به نحوه هزینه اعتبارات و تخصیص منابع مورد نیاز توجه کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ارایه خدمات به صورت الکترونیکی درتمامی نقاط دنیا مورد توجه است اظهارداشت: در طی دو دهه گذشته تجویز دارو به صورت الکترونیکی درتمامی نقاط دنیا دردستورکاربوده و درکشورما نیز برای جلوگیری از قطع درختان و تولید کاغذ باید هرچه سریعتر پروژه نسخه نویسی الکترونیکی را به سرانجام رساند و از اقدامات سنتی درحوزه درمان جلوگیری کرد، به طورحتم درحوزه ارتباطی هیچ مشکلی وجود نداشته و جدیدترین نسل برنامه های دیجیتال ها درکشور فعال است، لذا می توان با استفاده از این ظرفیت مشکلات درمانی را درمدت زمان کوتاه تری حل کرد.

 

برچسب ها: اسلاید, منتخب