امروز: 1398/06/25 | Monday 16th of September 2019
معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت:‏

نظام سلامت چاره‌ای جز مدیریت منابع ندارد

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت گفت: منابع مالی کشور محدود است و در شرایط فعلی چاره‌ای جز ‏مدیریت بهينه منابع و مصرف وجود ندارد.‏

شاهرخ رامزی در گفت‌وگو با خبرنگار آی هینا درباره مدیریت منابع در نظام سلامت افزود: به هر حال با توجه به محدوديت هاي منابع ، باید براي مدیریت ‏منابع قدم برداشته شود و دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی باید این اقدام را آغاز می‌کردند. چرا كه نمی‌توان بدون توجه به منابع ‏کشور، توليد هزینه شود و بدهی ایجاد نمود.‏

 وی ادامه داد: مدیریت منابع به معنی محدود کردن ارائه خدمات سلامت به مردم نیست، بلکه به معناي هزينه كرد بهينه منابع بر اساس راهنماهای ‏بالینی و در چهارچوب نظام ارجاع و جلوگيري از هدر رفت منابع با شناسايي و ممانعت از تقاضاي القايي در دريافت خدمات ميباشد.‏

 رامزی بیان کرد: در همه کشورهای دنیا خدمات سلامت در چهارچوب تعریف شده ارائه می‌شود و بیمه‌ها ملزم به اجرای این ‏چهارچوب‌ها هستند. با اين معني كه نظام‌های سلامت تعهدی ایجاد نمی‌کنند که سازمان‌های بیمه گر درمانی مجبور به پرداخت هزینه‌هایی شوند که ‏خارج از چهارچوب هاي تعريف شده است.‏

 معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: به هر حال خدمات سلامت به هیچ عنوان محدود ‏نمی‌شود و مدیریت منابع به معنی محدودیت در ارائه خدمات نیست. / ۱۱‏

برچسب ها: اسلاید, منتخب