امروز: 1398/06/25 | Monday 16th of September 2019
رییس اداره بیمه گری و درآمد اداره کل خراسان رضوی خبرداد:

چاپ 4 هزار دفترچه بیمه برای مددجویان کمیته امداد

رییس اداره بیمه گری و درآمد اداره کل خراسان رضوی گفت: 4 هزار دفترچه بیمه برای مددجویان کمیته امداد از 17 اردیبهشت تاکنون چاپ شده است.

سعید فردوسی مقدم درگفت وگو با خبرنگار آی هینا، با اشاره به اینکه ارایه خدمت در13 شهرستان استان خراسان رضوی توسط اداره بیمه انجام می شود گفت:  ارایه خدمت درشهرستان های دیگرتوسط دفاتر پیشخوان صورت می گیرد، البته دراستان خراسان رضوی 3 میلیون و 351 هزار و 804 نفرتحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که از این تعداد 393 هزار و 476 نفر درصندوق کارمندی ، 178 هزار و 32 نفر درصندوق سایراقشار، یک میلیون و 120 هزار و 179 نفر درصندوق بیمه سلامت همگانی، 54 هزار و 707 نفر در صندوق بیمه ایرانیان و یک میلیون و 605 هزار و 410 نفر دربیمه روستاییان از موسسات طرف قرارداد بیمه سلامت خدمت دریافت می کنند.
رییس اداره بیمه گری و درآمد اداره کل خراسان رضوی افزود: درشهرستان مشهد 15 دفترپیشخوان ونمایندگی طرف قرارداد فعالیت می کنند، همچنین 38 دفتر پیشخوان دیگر درشهرستان های دیگر خدمات به بیمه شدگان ارایه می دهند، بنابراین درمجموع 57 مرکز درحال خدمت به بیمه شدگان هستند.
وی تصریح کرد: درابتدای سال دو طرح مهم توسط سازمان درحوزه بیمه شدگان مجهول الهویه تحت پوشش بهزیستی و تحت پوشش قرارگرفتن مددجویان کمیته امداد مد نظر قرارگرفت، درخصوص بیمه مددجویان مجهول الهویه جلسات بسیاری با مسئولان اداره کل بهزیستی و دانشگاه های علوم پزشکی تحت پوشش استان خراسان رضوی برگزار شد؛ اما به دلیل مشکل نرم افزاری موفق به اخذ کد شناسایی یکتا نشدیم.
رییس اداره بیمه گری و درآمد اداره کل خراسان رضوی  اظهار داشت: اما  درخصوص بیمه شدگان کمیته امداد از ابتدای سال جلسات متعدد برگزارشد و به طور رسمی از 17 اردیبهشت پروژه چاپ دفترچه برای این افراد آغازشده که تاکنون 4 هزار دفترچه چاپ شده است، لذا جمعیت تحت پوشش درحوزه مددجویان کمیته امداد درخراسان رضوی 85 هزار بوده که از این تعداد 71 هزار نفر دارای پزشک خانواده هستند

برچسب ها: منتخب استانها