امروز: 1399/03/18 | Sunday 7th of June 2020
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با آی هینا:‏

بیمه سلامت بهترین شیوه هزینه کرد منابع در نظام سلامت است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: بیمه سلامت بهترین شیوه هزینه کرد منابع در نظام سلامت است و از طرف دیگر ‏چگونگی انجام این هزینه هم اهمیت دارد.‏

سید مرتضی خاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار آی هینا افزود: بهترین راهی که در دنیا برای انجام هزینه در نظام سلامت مطرح می‌شود، ‏ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع، راهنماهای بالینی و پزشکی خانواده است. نحوه هزینه کرد در نظام سلامت باید مشخص ‏شده و الگوی نظام پرداخت باید اصلاح شود.‏

وی ادامه داد: در حال حاضر هزینه در نظام سلامت تولید می‌شود، اما بر اساس نظر بیمه‌ها نیست. الگوی هزینه کرد در نظام سلامت ‏توسط بیمه‌ها تعیین نمی‌شود و این در حالی است که بیمه خریدار خدمات سلامت است.‏

این نماینده مجلس بیان کرد: موضوع دیگر این است که بیمه‌ها باید به صورت صنعت رفتار کنند و ابتکار عمل دست آنها باشد. یعنی ‏اگر قرار باشد بخشی از سرانه بیمه‌ها از مردم و بخشی از دولت گرفته شود و بعد دولت دوباره بخش دیگری از هزینه‌ها را پرداخت ‏کند، دیگر به معنی بیمه نیست و این به معنی حمایت است. بنابراین بیمه‌ها باید به صنعت تبدیل شده و هزینه و فایده را بسنجند و بر ‏اساس ضریب ریسک و نحوه عملکرد، اقدام کنند.‏

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در حال حاضر بیمه‌هایی در دنیا وجود دارد که به افراد مشوق می‌دهند و به طور مثال ‏می‌گویند اگر در جایی هزینه کمتری انجام شود، در جای دیگری خرج می‌شود. بنابراین باید گفت چه خدمتی و چگونه خریداری ‏می‌شود و اگر رفتار بیمه شدگان خوب باشد، تشویق هم انجام شود.‏

وی اظهار کرد: باید توجه کرد که نظام ارجاع چگونه باید پیاده شود. در یک نظام نیرومند سلامت، بیمه‌های درمانی باید محور باشند. / ‏‏۱۱‏

 

برچسب ها: منتخب