امروز: 1398/06/25 | Monday 16th of September 2019
مدیرعامل انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران مطرح کرد:

بهبود رویکرد بیمه سلامت در پرداخت به موقع سرانه پزشکان خانواده شهری

مدیرعامل انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران گفت: رویکرد سازمان بیمه سلامت  در پرداخت به موقع سرانه پزشکان خانواده شهری، نسبت به گذشته بهبود قابل توجهی داشته و این رویکرد ناشی از نگاه  ویژه این سازمان است.

شاهین رسولی در گفت و گو با خبرنگار آی هینا افزود: برنامه پزشک خانواده شهری با رویکرد سلامت محور در جهت کاهش  چالش های نظام سلامت طراحی شده است. عدالت محوری، مراقبت های فعال، بهبود شاخص های نسخه نویسی، کاهش هزینه های درمانی، شناسایی و کاهش عوارض بسیاری  از بیماری های مزمن نظیر دیابت و فشار خون  از جمله کارکردهای این برنامه است که در صورت تداوم، بی شک اهداف کلان نظام سلامت را تحقق می بخشد.

مدیرعامل انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران ادامه داد: حدود 700 پزشک خانواده شهری، مسئولیت سلامت بیش از یک میلیون و 400 هزارنفر از جمعیت شهری استان مازندران را به عهده دارند. پویایی این برنامه در گروی ارتقای ضریب ماندگاری پزشکان خانواده در برنامه است که به عنوان دروازه بان سلامت نقش آفرینی می کنند.

وی بیان کرد: حمایت متولیان برنامه و سیاستگذاران در بهبود شاخص های امنیت شغلی از جمله افزایش  سرانه عادلانه و حمایت خریداران خدمات در پرداخت به موقع سرانه پزشکان خانواده شهری، تمایل پزشکان عمومی و تعلق خاطر و افزایش ماندگاری پزشکان خانواده را در برنامه ضمانت خواهد کرد.

رسولی اظهار کرد: استمرار حمایت های بیمه سلامت از پزشکان خانواده در سال جاری منجر به ارائه خدمات بهتر به مردم و ایجاد رضایتمندی بیشتر پزشکان خانواده شهری و تحقق اهداف نظام سلامت می شود. / 22

برچسب ها: منتخب استانها