امروز: 1399/03/18 | Sunday 7th of June 2020
مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل:

قوانینی که بیمه‌شدگان در مراجعه به آزمایشگاه باید بدانند

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل به قوانین و مقرراتی که بیمه‌شدگان باید در مراجعه به آزمایشگاه نسبت به آن اطلاع داشته باشند اشاره کرد.

دکتر سید وحید خلیل اللهی گفت: وقتی می خواهیم به آزمایشگاهی مراجعه کنیم حتما باید دقت کنیم که آزمایشگاه تابلوی رسمی داشته باشد. قبل از پذیرش نسخه حتما از آزمایشگاه سوال کنید که آیا با بیمه سلامت طرف قرارداد است و آیا تابلوی همکاری با سازمان بیمه سلامت وجود دارد یا خیر.

 مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل ادامه داد: بیمه‌شدگان باید پس از اینکه نسخه آنان در آزمایشگاه پذیرش شد از آزمایشگاه رسید دریافت کنند. نسخه درخواستی حتما باید در حضور بیمه شده قیمت گذاری شود.

 وی گفت: آزمایشگاه باید برگ اول یا نسخه اصلی درخواست آزمایش را از دفترچه جدا کند و اگر نسخه شما توسط کارشناسان مامایی نوشته شده باشد، آزمایشگاه می‌تواند برگ اول و دوم را با هم از دفترچه جدا کند.

 دکتر سید وحید خلیل اللهی تاکید کرد: آزمایشگاه باید برگ سوم دفترچه را ممهور به مهر آزمایشگاه کند و نباید دفترچه بیمه شده را نزد خود نگه دارد. همچنین آزمایشگاه مجاز نیست نسخ دفاتر بیمه را به صورت سفید از دفترچه جدا کرده و نباید در نسخه بیمه شده دستکاری و از تعداد آزمایشات کم یا زیاد کند./33

برچسب ها: منتخب استانها