امروز: 1398/06/25 | Monday 16th of September 2019
عضو کمیته بیمه سلامت در گفت‌وگو با آی‌هینا:

فشارخون با افزایش خطر بیماری‌های قلبی عروقی همراه است/ فشار خون عامل 18 میلیون مرگ در سال است

عضو کمیته بیمه سلامت با اشاره به اینکه پرفشاری خون مهمترین عامل خطر قابل تغییر برای همه بیماری‌ها و مرگ در سراسر جهان است، گفت: این بیماری با افزایش خطر بیماری‌های قلبی عروقی همراه است. 

دکتر مسعود مشایخی در گفت‌وگو با آی‌هینا با اشاره به اینکه در سال 2010 بالغ بر 1.4 میلیارد نفر مبتلا به پرفشاری خون بوده‌اند، بیان کرد: پرفشاری خون عامل 18 میلیون مرگ در سال است. کمتر از نیمی از افرادی که فشارخون بالا دارند از وضعیت خود آگاهی دارند افرادی هم که آگاهی دارند عمدتاً یا درمان نمی‌شوند یا درمانشان ناقص است. در واقع درصد کمی از افرادمبتلا به پرفشاری خون درمان مناسب دارند.

وی ادامه داد: حدود نیمی از افراد بالاتر از سن 55 سالگی مبتلا به فشار خون بالا هستند. پیشنهاد می‌شود که ماهانه برای افراد در طیف سن میانسالی (40 تا 65 سال) و سالمندی فشار خون در تمام مراجعات پزشکی و اندازه گیری آن در غیرموارد مراجعه پزشکی اندازه‌گیری شود. 

عضو کمیته بیمه سلامت گفت: عوامل متعددی باعث پرفشاری خون می‌شود. پرفشاری خون به طور کلی به 2 گروه تقسیم میشود. پرفشاری خون اولیه که 90 تا 95 درصد از بیماران در این گروه قرار دارند و متأثر از عوامل ژنتیک و محیطی هستند. سابقه خانوادگی در بسیاری از این گروه بیماران دیده می‌شود. پرفشاری خون ثانویه نیز متأثر از بیماری‌های دیگر مانند آلدوسترونیزم اولیه و فئوکروموسیتوما است. 

وی افزود:علایم پرفشاری خون شامل تعامل پیچیده عوامل محیطی و پاتوفیزیولوژی می‌شود که برسیستم‌های چندگانه و همچنین سکته تأثیر می‌گذارد. تغییر شیوه زندگی ازجمله رژیم غذایی و کاهش فعالیت بدنی، در کاهش پرفشاری خون و عواقب بیماری‌های قلبی و عروقی مؤثر است. 

دکتر مشایخی گفت: درمان دارویی در کاهش پرفشاری خون و جلوگیری از پیامدهای بیماری‌های قلبی و عروقی در بسیاری از بیماران بسیار مؤثر است.

وی با تاکید بر اینکه مردم می‌توانند و حق دارند در فعالیت‌های مرتبط با سلامت خودشان مشارکت داشته باشند، بیان کرد: ازسوی دیگر کنترل عوامل تعیین کننده سلامت و عوامل خطر مرتبط با شیوه زندگی، متأثر از مشارکت افراد جامعه است. دیدگاه بیماری‌نگر و تخصص محور به مقوله سلامت، باعث شده مردم از حق مشارکت و نتایج آن محروم شوند. 

عضو کمیته بیمه سلامت گفت: طراحی و استقرار نظام مراقبت‌های اولیه سلامت منشأ تحول در شاخص‌های بخش سلامت ازجمله مرگ نوزادان، کودکان و مادران باردار، کنترل بیماری‌های واگیر و افزایش امید به زندگی طی 4 دهه قبل بوده است. اما علی‌رغم ادغام مراقبت‌های مرتبط با بیماری‌های غیر واگیر در نظام شبکه طی سال‌های اخیر، همچنان شاهد افزایش شیوع این بیماری‌ها و در رأس آنها بیماری‌های قلبی و عروقی هستیم لذا ضروری است کاهش عوامل خطر این بیماری با روشی دیگر درکنار سایر روش‌ها، برای کاهش مرگ زودرس و به تبع آن افزایش امید به زندگی در برنامه‌های حوزه سلامت قرار گیرد.

دکتر مشایخی گفت: پویش ملی کنترل پرفشاری خون که از 27 اردیبهشت ماه آغاز شده است راهکاری مؤثر در شناخت افراد مبتلا به فشار خون بالا و مقدمه درمان مناسب آنان است. امیدواریم با اقدامات مؤثر شاهد کنترل پرفشاری خون و سایر بیماری‌های قلبی عروقی و نهایتاً بیماری های غیرواگیر باشیم./33