امروز: 1399/03/12 | Monday 1st of June 2020
کارشناس سازمان بیمه سلامت :

اجرای پروژه نسخه الکترونیکی به زودي در موسسات سطح كشور عملياتي مي شود

کارشناس سازمان بیمه سلامت گفت: در پروژه  نسخه الکترونیکی اطلاعات ارايه خدمات تشخيصي در ماني بيماران از استحقاق سنجي بيمه شده وتجويز خدمت و ارايه خدمت تا پرداخت مالي به شکل الكترونيكي و دربسترشبکه جمع آوری و منتقل و گزارش گيري می شود.

کیوان تاج بخش درگفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت: نسخه الکترونیکی یکی از اقدامات نو در کشورما و سایرنقاط جهان است، همچنین این بستر پیچیده بوده و اکثر فرآیندهای سازمان و بسیاری از گایدلاین ها درسطح کشور باید در این بستر قرار گیرد.

کارشناس سازمان بیمه سلامت و پزشک داروساز تاکید کرد: پروژه نسخه الکترونیکی از هدررفت منابع بخش سلامت و تجویزهای غیرمنطقی جلوگیری کرده و می توان منابع را کنترل شده تر هزینه  کرد، ضمن اینکه می توان به جای روش سنتی درتجویز ، ارایه خدمت و تنظیم اسناد به سمت الکترونیکی شدن حرکت کرد؛ لذا دراین شرایط می توان اطلاعاتی را به شکل بسترشبکه و آی تی کسب کرده و گزارشات قابل قبولی را جمع آوری کرد.

وی افزود: پس از گذشت مدت زمان تعیین شده دربرنامه های راهبردی سازمان می توان سیستم نسخه الکترونیکی را درسطح کشور برای بیمه پایه و بخش های دیگر ایجاد کرد.

برچسب ها: منتخب