امروز: 1399/03/12 | Monday 1st of June 2020
مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت مطرح کرد:

ارزيابي عملكرد باهدف بهبود مديريت و تصحيح نحوه انجام امور در دستگاه های اجرایی

مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات  سازمان بیمه سلامت در خصوص ارزيابي عملكرد باهدف بهبود مديريت و تصحيح نحوه انجام امور  توضیحاتی ارایه داد.

امیر پیروزیان در گفت و گو با خبرنگار آی هینا با اشاره به اینکه هدف ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی بهبود مدیریت ، ارتقاء وبهبود فرآیندهای ارائه خدمت به مردم است گفت :
یکی از وظایف اساسی مدیریت ، نظارت ، کنترل و ارزیابی است که بدون آن تحقق اهداف امکان پذیر نخواهد بود، بطوری که بدون توجه به این جز سایر اجزای مدیریت همانند برنامه ریزی ، سازماندهی و هدایت ناقص بوده و تضمینی برای انجام درست آنها وجود ندارد.

وی افزود: در حقیقت زمانی که یک برنامه تهیه شد و یا قوانین و دستورالعمل های اجرایی ابلاغ شد باید برای اجرای آنها سازماندهی به عمل آید و دراجرای برنامه اطمینان وتضمین لازم ایجاد شود.

پیروزیان تصریح کرد: گاهی ممکن است حتی جزئیات برنامه به صورت دقیق اجرا شود، اما جهت گیری کلی در اجرای برنامه دارای انحراف بوده و ما را از هدف دور سازد.

وی تاکید کرد: اطمینان از این که اجرای برنامه و هدایت آن درست صورت می گیرد و در صورت مشاهده انحراف ،اقدامات مقتضی برای تصحیح آن بعمل می آید ،نیازمند نظارت و کنترل است. شاید به جرات به توان ادعا کرد انجام هیچ فعالیتی در سازمان قرین به توفیق نخواهد بود مگر این که کنترل و ارزیابی های لازم نسبت به آن به عمل آمده باشد.

پیروزیان اظهار داشت : با نظارت است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدف ها وانجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیری و درصورت لزوم سنجش و اصلاح آن ها را پیدا می کند.

وی گفت: کنترل و ارزیابی ابزار کارآمد مدیران در رده های مختلف سازمانی از مراتب عالی تا رده های سرپرستی است و لزوم استفاده دقیق ازآن در مراتب مختلف به سادگی قابل احساس است.

 وی با اشاره به  نظارت الکترونیکی عنوان کرد : بسترهای الکترونیکی در نظارت و ارزیابی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و موجب ایجاد فرهنگ سازمانی پویا ،نهادینه ومستمردر نظارت و ارزیابی خواهد شد .

 

برچسب ها: منتخب