امروز: 1399/03/12 | Monday 1st of June 2020
رئیس بیمارستان امام رضای تبریز:

به دنبال ایجاد فصل مشترک با سازمان‌های بیمه‌گرهستیم

رئیس بیمارستان امام رضای تبریز از تعامل عالی وزارت بهداشت با سازمان بیمه سلامت خبر داد و گفت: ما در بیمارستان به دنبال ایجاد فصل مشترک با شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گرهستیم.

به گزارش آی‌هینا ،محمد علیزاده در حاشیه بازدید داوود حاجی قاسمعلی از بیمارستان امام رضای تبریز گفت: خوشبختانه فضای حاکم بر کشور چه از سوی وزارت بهداشت و چه دانشگاه علوم پزشکی بسیار مناسب است.

 وی افزود: ما در بیمارستان به دنبال ایجاد فصل مشترک با شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گرهستیم.

 علیزاده با تاکید بر اینکه رویکرد این بیمارستان تعاملی است، گفت: تمام ما به نوعی مدافع حقوق بیماران و بیمه شدگان هستیم و حتی یک دوره جزو چهار بیمارستان حامی حقوق بیمه شدگان قرار گرفتیم.

 وی کاهش هزینه‌های بیمه ای و درمانی را از اولویت‌های بیمارستان اعلام کرد و ادامه داد: ما نمی خواهیم کیفیت را فدای کمیت کنیم و بر این باور هستیم که بسیاری از آزمایش‌ها اضافه هستند و نه تنها دردی از بیمار دوا نمی کنند، بلکه سبب اتلاف وقت و هزینه بیمار از یک سو و تحمیل هزینه های اضافی به بیمه‌ها می‌شوند.

 براساس این گزارش، مدیر کل بیمه گری و درآمد بیمه سلامت از بخش‌های مختلف بیمارستان امام رضای تبریز از جمله قسمت کارشناس بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی و پذیرش بستری و رسیدگی الکترونیکی به اسناد بازدید کرد و از نزدیک در روند مشکلات آنها قرار گرفت.

برچسب ها: منتخب