امروز: 1399/03/12 | Monday 1st of June 2020
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد:

قدم‌های مثبت اصفهان در استقرار پزشک خانواده

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بیمه سلامت در راستای اجرایی شدن پزشک خانواده و نظام ارجاع همکاری مطلوبی با دانشگاه علوم‌پزشکی داشته است.

طاهره چنگیز درگفت و‌ گو‌ با خبرنگار آی هینا گفت: استان اصفهان با توجه به مشکلات پیش رو جهت افزایش تعداد پزشکان شاغل در مراکز روستایی و مدیریت نظام سلامت استان تمام تلاش خود را انجام داده و نسبت به استقرار پزشک خانواده قدم های بزرگی برداشته است.

‎وی به اعمال ضریب حضور تیم سلامت و نظام پرداخت پزشکان خانواده اشاره کرد و افزود: موفقیت در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع مستلزم همکاری های بین بخشی، مشارکت مردمی، فرهنگ سازی و استفاده از تکنولوژی در تمامی  مراحل اجرایی برنامه پزشک خانواده است.

برچسب ها: منتخب