امروز: 1399/03/12 | Monday 1st of June 2020
مسئول روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت کردستان مطرح کرد:

حفاظت وحمایت مالی از بیمه شدگان روستایی با رعایت نظام ارجاع

مسئول روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت کردستان ، برحفاظت و حمایت مالی از بیمه شدگان روستایی با رعایت نظام ارجاع تاکید کرد.

افشین نصری درگفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت: یکی از صندوق های سازمان بیمه سلامت ایران که در راستای توسعه عدالت ، حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه و پوشش فراگیر حمایت های بیمه ای تشکیل شد صندوق روستائیان ، عشایر وشهرهای با جمعیت زیر بیست هزارنفر است که باحمایت دولت بیش از ۹۰ درصد از افراد ساکن این مناطق به صورت رایگان و بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش خدمات حمایتی سازمان بیمه سلامت ایران قرار گرفتند.
وی افزود: سازمان بیمه سلامت در راستای رسالت حمایت ،حفاظت مالی و دسترسی آسان بیمه شدگان این صندوق به خدمات درمانی اقدام به عقد قرار داد خرید خدمت با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرده است تا امکان استفاده این بیمه شدگان از خدمات ارائه شده در مراکز بهداشتی ، درمانی روستایی اعم از پزشک، ماما، خدمات دارویی ودندانپزشکی را با کمترین هزینه در مراکز درمانی مستقر در محل اقامت این بیمه شدگان  فراهم کند .
نصری تصریح کرد:  بیش از ۹۰ درصد از بیماری ها در این مراکز قابل تشخیص ودرمان است و بیمه شدگان این صندوق نیازی به مراجعه به پزشک متخصص و سطوح بالاتر را ندارند.
وی اظهارداشت:  با هدف جلوگیری از سرگردانی در مراکز درمانی شهری، عدم پذیرش دفترچه بیمه، صرف زمان و هزینه بیشتر بیمه شدگان باید قبل از هرکاری به پزشک خانواده مستقر درمرکز درمانی روستای محل اقامت خود مراجعه کنند، بنابراین پزشک خانواده پس از معاینه و تشخیص نیاز مراجعه به مراکز تخصصی سطوح بالاتر دفترچه بیمه آنها را مهر شده و کد ارجاع لازم را قید می کند.
مسئول روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت کردستان گفت: بارعایت سیستم نظام ارجاع و پزشک خانواده ، دفترچه بیمه بیمه شدگان در مراکز تخصصی شهری قابل پذیرش بوده وخدمات درمانی ارائه شده به آنها با بیمه محاسبه می شود.

برچسب ها: منتخب, منتخب استانها