امروز: 1399/03/12 | Monday 1st of June 2020

جدایی بیمه گذاران جهان از صنعت دخانیات

سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۸۷ روز ۳۱ ماه می هر سال را روز جهانی بدون دخانیات نام‌گذاری کرد تا خطرات ناشی از سیگار کشیدن از جمله وابستگی به آن، به خطر افتادن سلامتی، مرگ و میر ناگهانی و دردناک را یادآوری کند.

به گزارش خبرنگار بین الملل آی هینا، علاوه بر عواقب مصرف دخانیات در سلامت افراد سیگاری فعال و غیرفعال، سازمان جهانی بهداشت این واقعیت را تاکید می‌کند که سیگار کشیدن نه تنها فقر افراد و خانواده‌ها را عمیق می‌کند، بلکه باعث افزایش مکان‌های استفاده دخانیات در جوامع می‌شود.

 سازمان جهانی بهداشت در نقش خود به عنوان شریک سلامت جمعیت جهان، بیمه گران و بیمه گذاران را در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸ موظف کرد تا تعهد مالی بدون دخانیات را امضا نکنند. بنابراین آنان متعهد شدند از این پس دیگر در صنعت دخانیات هیچ گونه سرمایه گذاری صورت نپذیرد. این تعهدنامه ۱۲۰ عضو دارد. / ۱۱

 https://www.atlas-mag.net/en/article/tobacco-free-day-insurers-and-reinsurers-disengage-from-the-tobacco-industry

برچسب ها: منتخب