امروز: 1398/11/09 | Wednesday 29th of January 2020
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با آى هينا:

بیمه سلامت نظارت بر دانشگاه ها براى هزینه کرد 500 میلیون یورو را افزایش دهد/ بیمه سلامت در ارائه خدمات مورد نیاز بیمه شدگان عملکرد مناسبی داشته است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: مسئولان دروزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت باید نظارت ها درجهت هزینه کرد مناسب 500 میلیون یورو درحوزه دارورا افزایش دهند.

بشیر خالقی در گفت وگو با خبرنگار آی هینا، با تاکید برافزایش نظارت بر دانشگاه هاى علوم پزشكى نسبت به هزینه کرد 500 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات دارویی بیمه سلامت گفت: برای جلوگیری از هرگونه مشکل در دانشگاه های علوم پزشکی باید نظارت بر دانشگاه ها درجهت هزینه کرد موثر500 میلیون یورو درپرداخت مطالبات شرکت های دارویی از سازمان بیمه سلامت افزایش پیدا کند، زیرا طی مکاتبات صورت گرفته با انجمن های دارویی درخصوص پرداخت مطالبات هنوزمشکلاتی وجود دارد.

 نماینده مردم خلخال درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه اعتبارات اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی باید فقط برای پرداخت مطالبات حوزه دارو هزینه شود افزود: از وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت تقاضا می شود که نظارت های خود را درجهت پرداخت منابع موردنظر از صندوق توسعه ملی درخصوص مطالبات دارویی افزایش دهند، ضمن اینکه دراین باره باید اطلاع رسانی ها هم به درستی صورت گیرد.

 وی با بیان اینکه بیمه سلامت درارایه خدمات مناسب به بیماران هموفیلی اقدامات لازم را انجام دهد تصریح کرد: البته دربرخی استان ها مشکلاتی دراین خصوص وجود دارد که سازمان های بیمه گر ازجمله بیمه سلامت با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی این مسائل را باید با جدیت پیگیری کرده و علل هرگونه مشکلی را درتهیه داروهای مورد نیاز این بیماران جویا شوند.

 خالقی با اشاره به اینکه در توزیع داروهای مورد نیاز بیماران هموفیلی باید بهترین راهکارها و عدالت درنظرگرفته شود اظهار داشت: خوشبختانه سازمان بیمه سلامت در ارائه خدمات مورد نیاز بیمه شدگان عملکرد مناسبی داشته است، دراین باره طرح نسخه الکترونیکی یکی از نیازهای جدی حوزه سلامت بوده که دربرنامه ششم توسعه نیز به آن پرداخته شده است؛ به طورقطع برای رفع همپوشانی بیمه ها هیچ راهی جزاجرای پرونده الکترونیک و به دنبال آن نسخه الکترونیکی وجود ندارد.

برچسب ها: اسلاید, منتخب