امروز: 1398/11/09 | Wednesday 29th of January 2020
مدیرکل دفتر مدیریت خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت:

خدمات سطح یک روستاییان حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته است

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت گفت: ۵۸ درصد جمعیت تحت پوشش سازمان بیمه سلامت مربوط به صندوق روستاییان با حدود ۲۰ میلیون جمعیت تحت پوشش است. از نظر ریالی در سال ۹۷ برای هزینه خدمات سطح یک روستاییان حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هزينه شده است.

محمد رضا میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار آی هینا درباره ارائه خدمات سطح یک سلامت افزود: سازمان بیمه سلامت از سال گذشته در راستای توجه به خدمات سطح یک سلامت، دفتر خدمات عمومی سلامت را ایجاد کرد که وظیفه این دفتر در سه حوزه همکاری و مشارکت در اجرای برنامه پزشکی خانواده شهری، اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در دو استان مازندران و فارس و موضوع آموزش و پیشگیری و توانمندسازی جامعه تعریف شده است.

وی ادامه داد: در دو استان مازندران و فارس حدود ۴ میلیون نفر در قالب برنامه پزشکی خانواده شهری خدمات سلامت را دریافت می‌کنند.

میرزایی بیان کرد: دفتر خدمات عمومی سلامت سازمان بیمه سلامت از سال گذشته وضعیت موجود استان‌ها و هزینه عملکرد را تحلیل و بررسی کرده و برنامه عملیاتی برای سال ۹۸ تعریف کرد. در این زمینه پایش‌ها و ارزیابی عملکرد در سطح ستاد انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: در حال حاضر در برنامه پزشکی خانواده روستایی ۴ هزار مرکز مجری داریم و این یعنی هر ماه باید ۴ هزار پایش در سراسر کشور انجام و نتایج آن در سامانه پزشکی خانواده روستایی ثبت شود تا برای محاسبات ماهانه و فصلی مورد استفاده قرار بگیرد. / ۱۱

برچسب ها: منتخب