امروز: 1398/11/09 | Wednesday 29th of January 2020
دبیر شورای سیاست گذاری و راهبردی نخستین رویداد هم اندیشی بیمه سلامت:

صاحبان ایده‌های برتر نخستین رویداد هم اندیشی بیمه سلامت معرفی می‌شوند

دبیر شورای سیاست گذاری و راهبردی نخستین رویداد هم اندیشی بیمه سلامت گفت: روز ۳۰ تیر ماه ۹۸ اختتامیه نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت برگزار و از ۴ نفر برتر تقدیر می‌شود و برای همه شرکت کنندگان در این رویداد گواهی شرکت در هم اندیشی صادر شده است.

مهدی نوروزیان در گفت‌وگو با خبرنگار آی هینا درباره نخستین رویداد هم اندیشی بیمه سلامت افزود: نزدیک به ۲۸ هزار نفر از سایت نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت بازدید کرده و در مقطع ثبت نام ایده‌ها، تعداد ۴۹۶ ایده به دست ما رسید که با استفاده از یک مدل بین المللی داوری شدند.

وی ادامه داد: از ۴۹۶ ایده که به دست ما رسید، ۳۶ مورد به مرحله دوم راه پیدا کرده و ۴ ایده به عنوان ایده‌های برتر انتخاب شدند. البته در همه محورهای نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت برنده نداشتیم.

دبیر شورای سیاست گذاری و راهبردی نخستین رویداد هم اندیشی بیمه سلامت بیان کرد: این رویداد در ۶ محور و با ۲۰ مسئله برگزار شد که در همه محورها برنده نداشتیم. از طرفی این رویداد برنده اول و دوم نیز نداشت. زیرا نگاه ما علمی و مسئله محور بود و به دنبال شناسایی بهترین ایده‌ها بودیم تا بیشترین کمک به سازمان بیمه سلامت انجام شود.

نوروزیان ادامه داد: در مرحله اول داوری ۲۱ داور و در مرحله دوم ۹ داور داشتیم که مجموع این ۴۹۶ ایده توسط ۳۰ نفر داوری شدند. این داوران افراد با تجربه و متخصصی در حوزه بیمه و مدیریت منابع و مصارف، اقتصاد سلامت، مدیریت بهداشتی و درمانی هستند که در اختتامیه از آن‌ها تقدیر می‌شود.

وی اظهار داشت: فراخوان هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت با این مدل اجرایی شد و سامانه نظام پیشنهادات در اختیار همه افراد و صاحب نظران قرار دارد و آمادگی استفاده از پیشنهادات و ایده‌ها همچنان وجود دارد. / ۱۱

برچسب ها: منتخب