امروز: 1398/11/06 | Sunday 26th of January 2020
دبیر شورای راهبری و سیاست گذاری رویداد هم اندیشی بیمه سلامت:

نخستين رويداد هم انديشى در عرصه بيمه سلامت در ٦ محور اصلى برگزار شد

دبیر شورای راهبری و سیاست گذاری رویداد هم اندیشی بیمه سلامت گفت: نخستين رويداد هم انديشى در عرصه بيمه سلامت در ٦ محور اصلى برگزار شد كه بيشترين ايده يعنى ١٥٢ مورد در محور مديريت منابع و مصارف و كمترين ايده با ٣٥ مورد، مربوط به پوشش بيمه‌اى بود.

به گزارش خبرنگار آی هینا، مهدى نوروزيان در مراسم پایانی نخستین رویداد هم اندیشی بیمه سلامت که در ستاد این سازمان برگزار شد، افزود: براى برگزارى اين رويداد هم انديشى زحمات زيادى كشيده شد و ابتداى مطرح شدن برگزارى اين رويداد، ساختارى براى آن تعريف و كار آغاز شد. انجام كار علمى نيازمند پيشروى گام به گام است كه براى برگزارى اين رويداد، اين اتفاق افتاد. براى برگزارى رويداد هم انديشى، كميته علمى نيز تشكيل شد كه اين افراد داوران مرحله دوم نيز بودند.

وی بیان کرد: حدود ٣٥ هزار نفر از سايت نخستين رويداد هم انديشى در عرصه بيمه سلامت بازديد و ٧٣٧ نفر ثبت نام كرده و ٤٩٦ نفر ايده هاى خود را در سامانه ثبت كردند. اين رويداد فقط ٤ برنده دارد كه در همه محورها نيست. / ۱۱

برچسب ها: منتخب