امروز: 1398/06/01 | Friday 23rd of August 2019
معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت:

مطالبات داروخانه مرکز درمان جامع هموفیلی در قالب قرارداد درمانگاه پرداخت می‌شود

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: داروخانه مرکز درمان جامع هموفیلی ایران به صورت یک داروخانه مستقل با بیمه سلامت قرارداد ندارد و مطالبات این داروخانه در قالب قرارداد درمانگاه پرداخت می‌شود.

کورش فرزین در گفت‌وگو با خبرنگار آی هینا درباره صحبت‌های مطرح شده در مورد پرداخت مطالبات داروخانه مرکز درمان جامع هموفیلی افزود: البته با توجه به وضعیت خاص بیماران هموفیلی و اولویت دادن بیمه سلامت به این بیماران، پرداخت مطالبات این درمانگاه همواره سریع‌تر از سایر درمانگاه‌ها انجام شده است.

 وی بیان کرد: در حال حاضر تمام اسناد ارسالی از طرف درمانگاه جامع هموفیلی ایران در دست بررسی است.

 فرزین اظهار داشت: قدر مسلم پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد یکی از وظایف سازمان بیمه سلامت است که بر اساس تخصیص‌های انجام شده، این مطالبات پرداخت می‌شود. / ۱۱

برچسب ها: منتخب