امروز: 1398/06/01 | Friday 23rd of August 2019
سرپرست شرکت فارماشیمی:

سیستم سلامت از تکنولوژی روز درتولید صافی همودیالیز استفاده کند

سرپرست شرکت فارماشیمی از انتقال تکنولوژی شرکت Dialife سوییس به فارماشیمی درجهت تولید با کیفیت صافی همودیالیز خبرداد.

علی گودرزی درگفت وگو با خبرنگار آی هینا، درخصوص عقد تفاهم نامه فارماشیمی با  مدیرگروه صنعتی Dialife برای تولید صافی های همودیالیز گفت: هدف از عقد این قرارداد انتقال تکنولوژی و فناوری تولید  فیلترهای همودیالیز درایران و بومی سازی آن است، لذا انتقال تکنولوژی  از ابتدا تا انتهای پروژه صورت می گیرد.
سرپرست شرکت فارماشیمی افزود: شرکت Dialife درواقع پیش رو درتولید تجهیزات،  ملزومات و دستگاه های دیالیز دردنیا است، مقر اصلی این شرکت درکشور سوییس بوده و در51  کشور دنیا این شرکت به عنوان فروشنده مطرح فیلترهای همودیالیز فعالیت می کند؛ البته این شرکت دربسیاری از کشورها مراکز دیالیز را نیز راه اندازی کرده است.
وی تصریح کرد: یعنی این امکان برای بیماران دیالیزی فراهم است که بتوانند درمراکز ارایه دهنده خدمات دیالیز از تمامی امکانات این شرکت استفاده کنند، از این رو درطرح توافقی فارماشیمی با این شرکت سوییسی آمده است که درمحل زمین شرکت فارماشیمی یک پروژه ای درسطحی حدود 3 هزار متر برای تولید فیلترهای همودیالیز  مورد بهره برداری قرارگیرد.
گودرزی اظهارداشت: پیش بینی می شود که حدود 12 ماه برای تهیه تجهیزات،3 ماه جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و 3  ماه برای بررسی کیفیت دستگاه ها زمان نیاز است، البته با توافق صورت گرفته میان فارماشیمی و وزارت بهداشت قرار است که مجوز جهت ورود 300 هزار قطعه صافی همودیالیز دریافت شود؛ درحال حاضر یک شرکت درایران صافی همودیالیزرا تولید می کند، اما نیاز به صافی دیالیز درایران بالا بوده و این شرکت قادر به تامین تمامی نیازها نیست.
وی با اشاره به اینکه استفاده از تکنولوژی شرکت Dialife درتولید صافی همودیالیز به روز تر است گفت: قرار است که درهرساعت 250 یا درطول سال به میزان 2 میلیون عدد صافی تولید شود، نقطه مثبت این تفاهم نامه بحث سرمایه گذاری شرکت سوییسی درایران  است، زیرا به طورمعمول شرکت های دارویی درگذشته انتقال دانش را به طورکامل درکشورمان اجرایی نکردند، ضمن اینکه تا 10 سال از حمایت های این شرکت برای تولید صافی همودیالیز استفاده خواهد شد.

برچسب ها: منتخب