امروز: 1399/04/21 | Saturday 11th of July 2020
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با آی هینا مطرح کرد:

بیمه سلامت از بودجه درمان صیانت کند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: بیمه سلامت باید به هر نحوی از بودجه در ارائه خدمات مطلوب صیانت کند.

حیدر علی عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار آی هینا افزود: سازمان بیمه سلامت در ماه‌های گذشته بر شرح وظایف خود تسلط بسیاری پیدا کرده است. البته سازمان‌های بیمه گر در همه ادوار بدهکار بودند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تسلط سازمان بیمه سلامت نسبت به اقدامات خود سبب شده که داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و شرکت‌های طرف قرارداد خدمات بهتری را به بیمه شدگان ارائه داده و به تعامل و همکاری با سازمان بیمه سلامت امیدوارتر شوند، البته بیمه سلامت باید درارائه خدمات مطلوب به نیازمندان درهزینه کرد اعتبارات دقت کند.

وی ادامه داد: سازمان‌های بیمه گر باید مدعی اجرای سیاست‌های برنامه ششم توسعه شوند. بیمه سلامت باید از وزارت بهداشت تقاضا کند که درچهارچوب برنامه ششم توسعه نسبت به اجرای سطح بندی خدمات و سیستم ارجاع اقدام کند، اگر به این مسائل توجه شود بدون شک می‌توان میزان بدهی بیمه‌ها را پیش بینی کرد؛ درغیر این صورت بدهی‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کند.

عابدی اظهار داشت: اقدامات بیمه سلامت تاکنون رضایت بخش بوده است. سازمان بیمه سلامت باید بتواند تا زمانی که وزارت بهداشت موفق به اجرای سیستم ارجاع و نظام سطح بندی خدمات نشده، برای ارائه برخی خدمات پرهزینه شرایط خاصی را در نظر بگیرد، زیرا خدمات پرهزینه بودجه سلامت را می‌بلعد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دولت نیز باید به تعهدات خود درباره تخصیص اعتبارات لازم به بیمه سلامت به موقع عمل کند و از سوی دیگر محل تامین حق بیمه هر فرد باید درسازمان بیمه سلامت مشخص شود. / ۲۲

برچسب ها: اسلاید, منتخب