امروز: 1399/04/21 | Saturday 11th of July 2020
معاون دفترمدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت:

پوشش بیمه ای خدمات کاردرمانی و گفتاردرمانی در صورت تصویب شورای عالی بیمه، طی مراحل قانونی و تامین منابع مالی امکانپذیر خواهد بود

معاون دفترمدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت  گفت: پوشش بیمه ای خدمات کاردرمانی و گفتاردرمانی در صورت تصویب شورای عالی بیمه، طی مراحل قانونی و تامین منابع مالی امکانپذیر خواهد بود

مهرداد الهامی درگفت وگو با خبرنگار آی هینا، درخصوص خدمات درمانی ارایه شده به مبتلایان اوتیسم گفت: ویزیت تخصصی روانپزشکی و بخش قابل توجهی از داروهای مصرفی که به عنوان درمان کمکی به این بیماران ارایه می شود، درتعهد سازمان های بیمه گر پایه ازجمله سازمان بیمه سلامت قرار دارد.
وی افزود: از دیگر خدمات ضروری برای این بیماران خدمات توان بخشی از جمله کاردرمانی  و گفتاردرمانی است که دو مورد اخیر درحال حاضر تحت عنوان خدمات ستاره داردرکتاب ارزش نسبی خدمات تشخیصی درمانی جمهوری اسلامی ایران موجود است که درتعهد سازمان های بیمه گر پایه نبوده و پوشش بیمه ای آن درصورت تصویب شورای عالی بیمه ، طی مراحل قانونی و تامین منابع مالی مورد نیاز امکان پذیر خواهد بود.
معاون دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت تصریح کرد: علاوه براقدامات درمانی فوق اقدامات دیگری از جمله آموزش خانواده و اطرافیان درخصوص نحوه رفتار با این بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

برچسب ها: منتخب