امروز: 1399/04/21 | Saturday 11th of July 2020
واعظ مهدوی در گفت‌وگو با آی‌هینا:

بیمه‌ها باید به طور متمرکز به حمایت از تولید کنندگان داخلی دارو بپردازند

کارشناس بیمه گفت: براساس اصول خرید راهبردی، بیمه‌ها باید پرداخت داروها و تجهیزات تولید داخل، هزینه های بیمارستانی روستائیان و هزینه گروه‌های کم مصرف را با اولویت انجام دهند تا خدمات با مطلوبیت بیشتری از سوی مراکز درمانی به مردم ارائه شود.

محمدرضا واعظ مهدوی در گفت‌وگو با آی‌هینا با بیان اینکه 97 درصد داروها در کشور تولید داخل است، گفت: 70 درصد ارز تنها صرف 3 درصد داروهای وارداتی می‌شود. در سال 1397 میزان ارزی که برای واردات داروها اختصاص داده شده است بیش از یک میلیارد و 200 میلیون یورو بوده که عمدتا توسط سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شده در حالی که 97 درصد داروهای تولید داخل فقط  600 میلیون یورو هزینه داشته است. 

 این کارشناس بیمه ادامه داد: بین 30 تا 40 درصد هزینه اضافه از سوی بیمه بابت پوشش داورهای وارداتی پرداخت می شود در حالی که بیمه‌ها باید به طور متمرکز به حمایت از تولید کنندگان داخل بپردازند و از کارخانه‌های دارویی تولید داخل حمایت کنند تا آنها نیز بتوانند داروهای مورد نیاز را براساس فهرست رسمی دارویی کشور تولید کنند. 

 واعظ مهدوی یاداور شد: از سال 1391 تاکنون قیمت ارز پایه مورد استفاده صنعت دارو و تجهیزات پزشکی از هزار تومان به 4 هزار تومان افزایش یافته است ولی قیمت تولیدات داخل به طور میانگین 34 درصد افزایش و  قیمت داروهای وارداتی 600 درصد افزایش یافته است. سوال این است که چرا باید پتانسیل مالی بیمه‌ها برای پرداخت هزینه داروهای گران قیمت اختصاص داده شود تا در نهایت دچار مشکل شوند و نتوانند مطالبات بیمارستان‌ها را به موقع پرداخت کنند؟ 

 وی تاکید کرد: لازم است که سیاستگذاری براساس اقدامات کارشناسی در این حوزه صورت گیرد و هزینه ها پرداخت شده و قیمت‌ها از سوی بیمه مورد توجه قرار گیرد./33