امروز: 1399/04/21 | Saturday 11th of July 2020
معاون آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بیمه سلامت خبر داد:

ارتقای 36 رتبه‌ای سازمان بیمه سلامت در وب‌گاه‌ها وخدمات الکترونیک

معاون آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بیمه سلامت گفت: براساس گزارش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ایران، سازمان بیمه سلامت ایران در ارزیابی دوره پنجم کیفیت وب‌گاه‌ها و خدمات الکترونیک 36 رتبه نسبت به دوره قبل ارتقاء یافته است. 

رضا میلابی، معاون آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بیمه سلامت در گفت‌وگو با آی‌هینا بیان کرد: براساس قانون برنامه ششم توسعه تکالیفی در حوزه توسعه و استقرار دولت الکترونیک برای کلیه دستگاه‌های اجرایی تعیین شده و وظیفه پایش و نظارت بر اجرای انها به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول شده است. 

 وی ادامه داد: براساس مصوبه جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به صورت مستمر کیفیت وب‌گاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی دارای شناسنامه خدمات مصوب سازمان اداری و استخدامی کشور را ارزیابی کند، در این راستا سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری دبیرخانه شورا برای پنجمین دوره خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را از ابتدای بهمن 97 تا انتهای فروردین 98 ارزیابی کرده است. 

 معاون آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بیمه سلامت گفت: رشد چشمگیر میانگین امتیازات در مرحله بلوغ تعاملی از 62.30 به 100 درصد نشان دهنده اهمیت سازمان به مقوله برقراری تعامل سازنده با مخاطبان است. همچنین رشد مرحله بلوغ مشارکتی از 10 درصد به 95 درصد نشان دهنده ه برنامه‌ریزی در مقوله شهروند محوری و هدف گذاری سازمان بر بهبود روال ارائه الکترونیکی خدمات است.

 میلابی افزود: همچنین براساس سند توسعه ضوابط فنی، سازمان بیمه سلامت در خوشه سلامت و بهداشت از میان 11 سازمان در جایگاه اول قرار گرفته است. 

 وی گفت: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات از همکاری سازمان بیمه سلامت در جهت افزایش دقت و صحت نتایج و تعامل مناسب ابراز رضایت کرده است.

 معاون آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بیمه سلامت بیان کرد: براساس وظایفی که بر عهده سازمان بیمه سلامت قرار داده شده است، برنامه‌ریزی‌هایی جهت اتصال به سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، ارائه خدمات پرمخاطب در سکوی دولت همراه و همچنین  ارتقای ارائه و دریافت سرویس در بستر GSB انجام خواهد شد./٣٣

برچسب ها: منتخب