امروز: 1399/04/15 | Sunday 5th of July 2020
معاون دفتر مديريت خدمات تخصصى سازمان بيمه سلامت مطرح کرد:

هزینه بستری بیماران مجهول‌الهویه تحت پوشش بیمه سلامت

معاون دفتر مديريت خدمات تخصصى سازمان بيمه سلامت با اشاره به اینکه این سازمان امسال هزینه بستری بیماران مجهول‌الهویه را تحت پوشش قرار خواهد داد، گفت: تعهد سازمان از هزینه‌ها و بسته خدمات بستری این بیماران مطابق بسته پایه بیمه سلامت در  بستری بیمارستان است.

مرتضی فیاضی در گفت‌وگو با آی‌هینا در خصوص خدمات سازمان بیمه سلامت ایران به بیماران مجهول‌الهویه توضیحاتی ارائه داد و افزود: با توجه به اینکه مشکلاتی جهت تعهد هزینه بستری بیماران مجهول‌الهویه در بیمارستان‌ها وجود داشت، در سال 98 پوشش بیمه ای بیماران یاد شده در تعهده سازمان بیمه سلامت قرار گرفت.

 وی ادامه داد: تمام افراد مجهول‌الهویه باید با معرفی نامه از سوی بهزیستی به بیمارستان معرفی شوند. این معرفی نامه با درج تاریخ و ممهور به مهر مدیر کل یا رئیس شهرستان بهزیستی صادر می‌شود به نحوی که هزینه این گروه پس از معرفی نامه و تائید آن توسط نماینده سازمان در بیمارستان در تعهد سازمان بیمه سلامت ایران قرار می گیرد.  

 معاون دفتر مديريت خدمات تخصصى سازمان بيمه سلامت با اشاره به اینکه پذیرش هزینه این بیمه شدگان در قالب صندوق سایر اقشار سازمان بیمه سلامت ایران صورت می گیرد ، افزود: پوشش بیمه برای افراد فوق برای خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی دانشگاهی و در قالب صدور معرفی نامه به میزان 90 درصد تعرفه‌های دولتی است.

همچنین تعهد سازمان جهت پرداخت هزینه های درمانی این بیماران از زمان پذیرش بیمار در بیمارستان است،

 معاون دفتر مديريت خدمات تخصصى سازمان بيمه سلامت در خصوص نوزادان مجهول‌الهویه نیز بیان کرد: گزارش نوزادان متولد و یا رها شده، توسط بیمارستان به بهزیستی اعلام شده و پس از صدور معرفی‌نامه تحت پوشش قرار می‌گیرند.

برچسب ها: منتخب