امروز: 1399/03/15 | Thursday 4th of June 2020
مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان بیمه سلامت خبر داد:

برگزاری دوره هم اندیشی ارزیابی انطباق برنامه عملیاتی سازمان بیمه سلامت

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان بیمه سلامت گفت: دوره هم اندیشی ارزیابی انطباق برنامه عملیاتی سازمان بیمه سلامت در دو بخش ستادی و استانی برگزار شد.

امیر پیروزیان در گفت و گو با خبرنگار آی هینا درباره این دوره هم اندیشی که در جلسه توجیهی فرآیند ارزیابی انطباق برنامه های عملیاتی ستاد سازمان برگزار شد، افزود: این دوره با حضور راهبران و کاربران ستادی در دو بخش کاربران و راهبران ستادی برنامه عملیاتی و با حضور ارزیابان ستادی فعالیت های استانی برگزار شد.

 وی ادامه داد: تحقق ماموریت ها و  اهداف راهبردی سازمان منوط به انجام به موقع و صحیح برنامه های عملیاتی است.  برنامه عملیاتی ستاد سازمان  هر ماه بر اساس برنامه زمان بندی پایش و ارزیابی می‌شود.

 پیروزیان بیان کرد: میزان پیشرفت برنامه‌های ستادی علاوه بر ارزیابی ماهانه توسط ارزیابان ستادی این دفتر به صورت فصلی در جلسات مشترک بین مدیران ستادی و استانی هم ارزیابی می شود.

 مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: با توجه به سپردن نظارت بر عملکرد ارزیابان ستادی و استانی به دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، برنامه ریزی دقیق در زمینه نظارت بر برش های استانی برنامه عملیاتی ادارات کل استانی انجام می شود.

 پیروزیان گفت: دوره آموزشی و هم اندیشی کاربران و راهبران برنامه عملیاتی ادارات کل استانی بیمه سلامت نیز در آینده نزدیک برگزار می شود. هدف از برگزاری این جلسه ها ارتقای آگاهی راهبران و کاربران ادارات کل ستادی و یکسان سازی فرآیند ارزیابی انطباق و مفاهیم کلیدی برنامه های عملیاتی است. /

برچسب ها: منتخب