امروز: 1398/06/26 | Tuesday 17th of September 2019
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:

کاهش هزینه های سازمانهای بیمه گر با اجرای صحیح پرونده الکترونیک سلامت

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت بهداشت و درمان با اجرای صحیح قوانین برنامه از تحمیل هزینه های اضافی به بیمه سلامت جلوگیری کند.

منوچهر جمالی سوسفی درگفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت : اقدامات سازمان بیمه سلامت همچون اجرای نظام ارجاع الکترونیک و الکترونیکی کردن نسخ درراستای قوانین پنجم و ششم توسعه است، متاسفانه بخش بزرگی از مشکلات درحوزه سلامت ناشی از عدم اجرای قانون بوده که باید از ادامه آن جلوگیری شود.

نماینده مردم رودبار درمجلس شورای اسلامی افزود: وزارت بهداشت و درمان خوشبختانه درراستای اجرای قوانین توسعه ای بحث پرونده الکترونیک سلامت را دردستورکار پیگیری قرار داده است، از سوی دیگر سازمان بیمه سلامت هم درتعامل با وزارت بهداشت به وظایف ذاتی خود درجهت اجرای قانون عمل می کند؛ لذا اجرای قانون به حل مشکلاتی نظیرکمبود منابع نیز کمک می کند.

وی تصریح کرد: بدون شک اجرای صحیح پرونده الکترونیک سلامت فشار ناشی از افزایش هزینه ها را از سازمان های بیمه گر از جمله سازمان بیمه سلامت کم می کند، این درحالی است که درشرایط فعلی برخی اقدامات درمانی تکراری برای یک بیمار توسط چند پزشک اعتبارات بسیاری را صرف می کند.


جمالی تاکید کرد: اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز در حل بسیاری از چالش ها درسیستم سلامت موثر است، بنابراین مهم ترین مسئله برای حوزه سلامت اجرای قانون درتمامی بخش ها و جلوگیری از سوء استفاده ها دراین خصوص است؛ به طورحتم توان بیمه سلامت برای تحمل هزینه های درمانی میزان مشخصی دارد که بیش ازآن به نفع این سازمان نخواهد بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بیمه سلامت برای جلوگیری از دوباره‌ کاری و اینکه منابع در محل مناسب خود هزینه شود باید نظارت‌هایش را افزایش دهد تا در نهایت خرید خدمات مناسبی صورت گیرد، ضمن اینکه بیمه سلامت با صرفه جویی درهزینه اعتبارات غیرضروری، باید داروهای مورد نیاز بیماران خاص را درشرایط آسان تری دردسترس این گروه قرار دهد./22

برچسب ها: اسلاید, منتخب