امروز: 1399/03/15 | Thursday 4th of June 2020
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:

اجرای راهکارهای منطقی در بیمه سلامت با هدف توزیع عادلانه منابع

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان بیمه سلامت درجهت کاهش مشکلات بیمه شدگان سیاست های مناسبی را دردستورکار اجرا قرار داده است.

محمد حسین قربانی درگفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت: سازمان بیمه سلامت یکی از بازوان اصلی اجرای طرح تحول سلامت است  که تاکنون درتوزیع عادلانه منابع و حمایت های بیمه ای عملکرد بسیار خوبی داشته است، اما انتظار می رود که درحذف هم پوشانی ها، اجرای سیستم الکترونیک و تعاملات بیشتر با سازمان تامین اجتماعی اقدامات بیشتری انجام دهد، تا خدمات این سازمان به تمامی اقشار جامعه  ارایه شود.

نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اقدامات مناسب سازمان بیمه سلامت حذف سقف تعهدات بیمارستان ها و مراکز درمانی است، زیرا باید بتوان با اتخاذ سیاست های مناسب نگرانی های مردم درحوزه بهداشت ودرمان را کاهش داد؛ لذا انتظار می رود که این روند درآینده نیز ادامه پیدا کند.

وی تصریح کرد: همچنین باید به بیمه پایه سلامت کمک کرد، تا با اعتبارات مناسب تر خدمات با کیفیت تری را دردسترس بیمه شدگان قرار دهد ، چرا که دردوره ای خدمات به شکل رایگان به مردم ارایه شده و نمی توان درحال حاضر انتظار داشت که برای این خدمات هزینه ای پرداخت شود؛ بنابراین باید سرانه پراختی بیمار واقعی دیده شده و تامین منابع بیمه ای با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خوشبختانه بیمه سلامت درصرفه جویی هزینه ها، اجراشدن پرونده الکترونیک سلامت و گایدلاین گام های مناسبی را برداشته است.

برچسب ها: اسلاید, منتخب