امروز: 1398/11/09 | Wednesday 29th of January 2020
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد درامورپناهندگان مطرح کرد:

اختصاص بیمه سلامت یکساله به پناهندگان یکی ازبزرگترین فعالیت‌های ایران

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد درامورپناهندگان ضمن تقدیرازنگاه عمیق و بشردوستانه ایران به پناهندگان گفت: اختصاص بیمه سلامت یک ساله به پناهندگان یکی ازبزرگترین فعالیت‌های کشورایران است.

به گزارش آی‌هینا به نقل ازوزارت کشور، ایووفریسن با اشاره به فعالیتهای گسترده جمهوری اسلامی ایران درخصوص رسیدگی به امورپناهندگان افزود: باتوجه به اینکه کشورایران میزبان تعدادزیادی ازپناهندگان است همواره نگاهی عمیق وبشردوستانه به این موضوع داشته است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد درامورپناهندگان بیان کرد: اختصاص بیمه سلامت با اعتباریک ساله به پناهندگان یکی ازبزرگترین فعالیت‌های کشورایران بوده که اداره اموراتباع ومهاجرین خارجی جمهوری اسلامی ایران آنرا به سرانجام رسانده است. / ٣٣

برچسب ها: منتخب