امروز: 1398/11/09 | Wednesday 29th of January 2020
مدیر اطلاعات، شواهد و تحقیقات دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت تأکید کرد:

سیاستگذاری صحیح مؤلفه تأثیرگذار در اجرای خرید راهبردی خدمات سلامت

مدیر اطلاعات، شواهد و تحقیقات دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت گفت: دو سازمان بیمه گر در کشور و وزارت بهداشت، جایگاه اصلی تصمیم گیری در حوزه بهداشت و درمان را دارند و می‌توانند با سیاستگذاری صحیح، خرید راهبردی را گسترش و نقاط ضعف آن را برطرف کنند.

به گزارش خبرنگار آی‌هینا، مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، نشست علمی بایدها و نبایدهای خرید راهبردی خدمات سلامت را با سخنرانی دکتر آرش رشیدیان مدیر اطلاعات، شواهد و تحقیقات دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت برگزار كرد. 

 دکتر آرش رشیدیان در حاشیه این نشست علمی در گفت‌وگو با آی‌هینا بیان کرد: خرید راهبردی یعنی اینکه چگونه سازوکارهایی را اجرا کنیم که مردم خدماتی که نیاز دارند را به درستی، در بهترین مکان و توسط مناسب ترین فرد دریافت کنند تا سلامت جامعه بیشتر تأمین شود و در عین حال هزینه زیادی به نظام سلامت، جامعه و خانواده تحمیل نشود.

مدیر اطلاعات، شواهد و تحقیقات دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت ادامه داد: در این نشست علمی  نقش سازمان‌های بیمه گر ، وزارت بهداشت ، نحوه پرداخت به کارکنان حوزه سلامت، نقش خدمات اولیه و ثانویه، بخش‌های مختلف حوزه دارو، تجهیزات و نقش اطلاعات حوزه سلامت و اینکه تمام این موارد در کنار هم چه تأثیری در خرید راهبردی می‌توانند داشته باشند، مورد بحث قرار گرفت. باید توجه داشت که بسیاری از جنبه های خرید راهبردی در کشور انجام می‌شود ولی موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که جنبه های مثبت را افزایش و نقص‌ها را برطرف کنیم.  

 وي گفت: دو سازمان بیمه گر در کشور و وزارت بهداشت جایگاه اصلی تصمیم گیری در حوزه بهداشت و درمان را دارند و می‌توانند با سیاستگذاری درست خرید راهبردی را گسترش و نقاط ضعف آن را برطرف کنند. البته بسیاری از سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر اعمال شده در جهت همین هدف بوده است که نیاز به گسترش بیشتری دارد.

 همچنین در اين برنامه میزگرد تخصصی تأمین مالی خدمات سلامت در شرایط بحران اقتصادی با حضور افراد شاخص حوزه سلامت از جمله دکتر ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت، دکتر سید سجاد رضوی دبیر و ريیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، دکتر علی اکبری ساری رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر علی اکبر حقدوست مشاور عالی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران ، دکتر شهرام غفاری مدیر کل امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی و دکتر محمد رضا ملکی رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

/33

برچسب ها: منتخب