امروز: 1399/04/19 | Thursday 9th of July 2020
معاون کل وزارت بهداشت مطرح کرد:

مهم ترین علت اجرا نشدن خرید راهبردی خدمات سلامت

معاون کل وزارت بهداشت گفت: مهم ترین علت اجرا نشدن خرید راهبردی خدمات سلامت وجود قیمت چندگانه جزء حرفه ای یا دستمزد ارائه کنندگان خدمت در بخش خصوصی، دولتی، خیریه و نهادهای عمومی غیردولتی است.

ایرج حریرچی در گفت وگو با خبرنگار آی هینا درباره بایدها و نبایدهای خرید راهبردی خدمات سلامت افزود: خرید راهبردی خدمات سلامت، جزو تکالیف قانونی و از اولویت های اساسی وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر است، بنابراین برای انجام خرید راهبردی باید مقدماتی حاصل شود.

 وی بیان کرد: درحال حاضر مسیر جهت خرید راهبردی خدمات مناسب است و در موارد قابل توجهی این مسئله انجام می شود، اما اقدامات صورت گرفته کافی نیست.

 حریرچی ادامه داد: ضمن اینکه مردم نیز درانتخاب ارائه کننده خدمت نیز اختیار عمل دارند، بنابراین در چنین شرایطی سیاست گذار در اعمال خرید راهبردی دچار محدودیت می شود، اما در بخش های مختلف نظیر سطح یک خدمات سلامت، بر اساس سرانه، خرید راهبردی از بخش دولتی و خصوصی انجام می شود یا عمده ارائه خدمات دولتی شبه خرید راهبردی است.

 معاون کل وزارت بهداشت گفت: برای دستیابی کامل به این مسیر باید اقدامات بیشتری انجام داد. / 22

 

برچسب ها: منتخب