امروز: 1399/04/19 | Thursday 9th of July 2020
مدیر گروه سیاستگذاری و اقتصاد سلامت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در گفت‌وگو با آی‌هینا مطرح کرد:

خلاء قانونی مهمترین مشکل اجرای خرید راهبردی در کشور

مدیر گروه سیاستگذاری و اقتصاد سلامت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: در خرید راهبردی چند مشکل وجود دارد که مهمترین آن مربوط به قوانین و مقررات است. در شرایطی که قانون مشخص کرده است که بیمه با تمام مراکز دولتی قرارداد منعقد کند، اجرای خرید راهبردی از سوی بیمه دشوار خواهد بود.

دکتر رضا تویسرکان منش در گفت‌وگو با آی‌هینا بیان کرد: با توجه به بحران مالی که سازمان‌های بیمه‌گر با آن مواجه هستند، مهمترین موضوعی که باید به آن توجه شود کنترل هزینه‌ها است تا تعادل منابع و مصارف حفظ شود. در کنترل هزینه نیز مهمترین راهکارهایی که وجود دارد بحث خرید راهبردی و کنترل تقاضای القایی چه از سوی ارائه دهنده و چه از سوی گیرنده خدمت است.

 مدیر گروه سیاستگذاری و اقتصاد سلامت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی تاکید کرد: با منابع مالی موجود می‌توان خدمت مناسبی را برای بیمه شده در زمان و مکان مناسب تهیه کنیم. اکنون به نظر می رسد که هدر رفت منابع نظام سلامت زیاد است که سر منشاء آن نبود نظام ارجاع، پزشک خانواده، گایدلاین‌های پزشکی ، خرید راهبردی و از همه مهمتر تقاضاهای القایی است. در صورتی که بر این موارد تمرکز شود، می توان از بحران مالی نجات پیدا کرد.

 وی به مشکل اجرای خرید راهبردی در کشور اشاره کرد و گفت: در خرید راهبردی چند مشکل وجود دارد که مهمترین آن مربوط به قوانین و مقررات است. سازمان بیمه‌گر باید تعیین ‌کند که چه خدمتی را از چه کسی خریداری کند این در حالی است که قانون مشخص کرده است که سازمان بیمه باید با تمام مراکز دولتی قرارداد منعقد کند بنابراین اینکه بیمه وظیفه خود را در خرید راهبردی انجام دهد، دشوار خواهد بود.

 تویسرکان منش در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مشکلات اجرایی پرداخت و بیان کرد: مشکلات مالی موجود نباید بر کیفیت ارائه خدمات تاثیر منفی بگذارد و بیمه‌ها همواره باید بر نحوه ارائه خدمات از سوی مراکز ارائه دهنده خدمت نظارت کافی داشته باشند./33

برچسب ها: منتخب