امروز: 1399/04/19 | Thursday 9th of July 2020
معاون اداره کل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت:

وظیفه تشکیل پایگاه برخط بیمه شدگان درمان بر عهده سازمان بیمه سلامت است

معاون اداره کل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت گفت: وظیفه تشکیل پایگاه برخط بیمه شدگان درمان کشور بر اساس بند «د» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۷ و بند «ج» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۸ بر عهده سازمان بیمه سلامت است.

جمشید شایان فر در گفت‌وگو با خبرنگار آی هینا درباره رفع همپوشانی‌های بیمه‌ای توسط سازمان بیمه سلامت افزود: بر اساس بند «د» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۷ و بند «ج» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۸، سازمان بیمه سلامت مکلف است در صورت وجود همپوشانی بیمه‌ای با سایر سازمان‌های بیمه گر پایه، پوشش بیمه‌ای خود را حذف کند.

 وی ادامه داد: در راستای رفع همپوشانی‌های بیمه‌ای، تشکیل پایگاه برخط بیمه شدگان درمان در دستور کار است کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای مکلف هستند تا جهت به روز کردن و ارسال اطلاعات برخط بیمه شدگان به سازمان بیمه سلامت اقدام کنند. همچنین بر اساس قانون بودجه ۹۷ و پس از برگزاری جلسه‌های متعدد با سازمان‌های بیمه گر پایه، شیوه نامه رفع همپوشانی بین ۴ سازمان بیمه گر پایه شامل سازمان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه و امضا و در تاریخ اول آبان ۹۷ ابلاغ شد.

 معاون اداره کل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت بیان کرد: در حال حاضر بانک اطلاعاتی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به صورت برخط در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دارد و کلیه فعالیت‌های مربوط به صدور دفترچه تحت کنترل است تا از بروز همپوشانی بیمه‌ای جلوگیری شود. همچنین با سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح نیز در مرحله تبادل بانک اطلاعاتی و رفع همپوشانی قرار داریم.

 وی ادامه داد: بانک اطلاعاتی بیمه شدگان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز پس از اجرای فرآیند تشکیل پایگاه برخط بیمه شدگان در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار گرفته است.

 شایان فر اظهار داشت: البته با اجرای طرح استحقاق سنجی بیماران در بخش‌های بیمارستانی به هنگام استفاده از خدمات بستری، همپوشانی‌های بیمه‌ای در هنگام ارائه خدمت کنترل می‌شود. / ۱۱

برچسب ها: منتخب