امروز: 1399/04/21 | Saturday 11th of July 2020
دبیر و ريیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در گفت‌وگو با آی‌هینا مطرح کرد:

افزایش کارایی سازمان‌های بیمه گر با پیاده سازی نظام پرداخت DRG

دبیر و ريیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت گفت: به دنبال آماده سازی و پیاده سازی نظام پرداخت DRG هستیم  تا سازمان‌های بیمه‌گر از این طریق خدماتشان را به بیمارستان‌ها به فروش برسانند و بتوانیم در این شرایط کارایی‌شان را افزایش دهیم.

دکترسید سجاد رضوی در گفت‌وگو با آی‌هینا بیان کرد: در شرایط مشکلات اقتصادی کشور، نمی توان با همان روش قبلی اقدامات را انجام داد به خصوص در حوزه سلامت که با اقتصاد ارتباط مستقیمی دارد.

 دبیر و ريیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت ادامه داد: باید توجه داشت که منابع محدود است و امکان اینکه دولت منابع یک بخش را به بخش‌های دیگر منتقل کند، بعید به نظر می‌رسد بنابراین ما باید فعالیت‌ها و کارایی را افزایش و هزینه‌ها را کاهش دهیم و از همه مهمتر مراقب قشر ضعیف جامعه باشیم تا در بهداشت و مراجعه به مراکز درمانی دچار مشکل نشوند.

 وی بر اهمیت اجرای خرید راهبردی به منظور مدیریت هزینه‌های نظام سلامت تاکید کرد و گفت: خرید راهبردی در برخی مراکز با همکاری وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر انجام می شود. در شرایط موجود ضرورت خرید راهبردی را بیش از پیش احساس می کنیم و سازمان‌های بیمه‌گر در این زمینه به طور جد فعالیت می کنند.

 دکتررضوی بر همکاری دبیرخانه شورای عالی بیمه به منظور اجرای خرید راهبردی در کشور تاکید کرد و افزود: شورای عالی بیمه در این زمینه با سازمان‌های بیمه‌گر همکاری دارد که تا رسیدن به اهداف تداوم خواهد داشت.

 دبیر و ريیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت گفت: بحث بازنگری کتاب تعرفه در دستور کار این شورا قرار گرفته است./33

برچسب ها: منتخب