امروز: 1399/03/15 | Thursday 4th of June 2020
مدیر گروه سیاستگذاری و اقتصاد سلامت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در گفت‌وگو با آی‌هینا:

سازمان‌های بیمه‌گر باید مدعی اصلی اجرای راهنماهای بالینی در کشور باشند/ اطلاع رسانی و آموزش نیاز اصلی اجرای راهنماهای بالینی

مدیر گروه سیاستگذاری و اقتصاد سلامت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: در صورتی که بیمه از نظرعلمی و انضباطی این مسئولیت را بر عهده بگیرد و پرداخت‌ها را براساس راهنماهای بالینی انجام دهد، پزشک و مرکز درمانی موظف به اجرای آن خواهد شد و میزان تقاضاهای القایی تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت.

دکتر رضا تویسرکان منش در گفت‌وگو با آی‌هینا  مهمترین مشکل در اجرای راهنماهای بالینی را اطلاع‌رسانی و آموزش دانست و بیان کرد: آموزش پزشکی در حال حاضر منفک از بحث راهنماهایی بالینی است. این موضوع در ابتدا باید وارد بحث آموزش پزشکی شود تا مقاومتی نسبت به اجرای آن وجود نداشته باشد و سازمان‌های بیمه گر مدعی اجرای آن شوند و هزینه ای خارج از پروتکل و گلایدلاین علمی را پرداخت نکنند.

 وی بر آموزش مستمر اجرای راهنماهای بالینی به پزشکان اشاره کرد و ادامه داد: این موضوع می تواند در بازآموزی پزشکان  لحاظ شود که تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است. این در حالی است که گروه پزشکی موظف است برای تمدید پروانه فعالیت آموزش ببینند و می‌توان گایدلاین ها را وارد مباحث بازاموزی کرد چرا که بسیاری از پزشکان از این موضوع بی اطلاع هستند و باید نسبت به اجرای آن آگاهی داشته باشند.

 مدیر گروه سیاستگذاری و اقتصاد سلامت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه مدعی اصلی اجرای راهنماهای بالینی باید بیمه‌ها باشند، افزود: گایدلاین ها باید طوری نوشته شوند که مبنای علمی آن نیز لحاظ شود یعنی فقط بحث صرفه جویی نیست بلکه استفاده صحیح از منابع است.

 تویسرکان منش بر همبستگی نظام سلامت و بیمه به منظور اجرای راهنماهای بالینی اشاره کرد و گفت: تولید، پیاده سازی و آموزش راهنماهای بالینی با وزارت بهداشت است ولی از آنجایی که نظام بازپرداخت در کشور توسط بیمه ها انجام می‌شود، بیمه ها باید مدعی اصلی این موضوع باشد./33

برچسب ها: منتخب