امروز: 1399/03/15 | Thursday 4th of June 2020
مشاور مدیرعامل سازمان بیمه سلامت:

بیمه سلامت با بودجه فعلی بهترین خدما ت را ارایه می کند / لزوم نگاه جدی متولیان درتعیین اعتباربیمه

مشاور مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: بیمه سلامت باید طبق بودجه هزینه کند، لذا تصمیم گیرندگان باید در تعیین میزان بودجه و هزینه ها بیشتر توجه کنند.

علی اکبر حق دوست درگفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت: دولت براساس شرایط، میزانی را به عنوان بودجه سالیانه برای بیمه سلامت درنظر می گیرد، لذا بیمه سلامت باید تلاش کند که بودجه را به بهترین شکل ممکن هزینه کند.

 وی افزود: هزینه های جاری بیمه سلامت بسیار بیشتر از بودجه ای است که سالانه از سوی دولت به آن اختصاص پیدا می کند، همچنین متولیان ارایه دهنده خدمت بیمه را به عنوان صندوق در نظر می گیرند.

 حق دوست تاکید کرد: تعامل قابل قبولی میان بیمه و وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی دربحث خرید راهبردی خدمات وجود دارد، اما ممکن است میان بیمه و وزارت بهداشت برخی اختلاف نظرها دیده شود.

 مشاورمدیرعامل سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: بودجه بیمه سلامت مشخص بوده و از سوی دیگر بسته های ارایه خدمت توسط شورای عالی بیمه مشخص شده است، روند افزایش سن ، بار بیماری ها و افزایش پوشش بیمه ای نیز در هزینه کرد اعتبارات بی تاثیر نیست؛ بنابراین تلاش جمعی دولت و وزارت بهداشت برای افزایش برابری و کاهش نابرابری ها درارایه خدمت تاثیر قابل توجهی دارد.

 

برچسب ها: منتخب