امروز: 1399/03/15 | Thursday 4th of June 2020
مدیرعامل اسبق سازمان بیمه سلامت در گفت‌وگو با آی هینا:

جلوگیری از هدر رفت منابع با نظارت حاصل می‌شود / بیمه‌ها باید به سمت پیشگیری حرکت کنند

مدیرعامل اسبق سازمان بیمه سلامت گفت: بیمه سلامت باید به جای کاهش خدمات، روی قطب‌های هزینه‌ای متمرکز شده و از هدر رفت منابع جلوگیری کند که این کار با نظارت حاصل می‌شود. بیمه‌ها باید خرید راهبردی خدمات سلامت را هم انجام بدهند تا قیمت کاهش یافته را اعمال کنند.

محمد رضا واعظ مهدوی در گفت‌وگو با خبرنگار آی هینا درباره اهمیت نظارت توسط بیمه سلامت افزود: گاهی گزارش‌هایی مطرح شده که در برخی جاها، کدهای غیرواقعی زده می‌شود. یعنی به طور مثال یک رگ بیمار گرفته، اما گزارش می‌شود که سه رگ او گرفته است. این نظارت‌ها با به کارگیری ناظران متخصص اقدام پذیر است. در بسیاری از کشورها، کارشناسان بیمه‌ای از نیروهای متخصص و فوق تخصص انتخاب می‌شوند.

 وی بیان کرد: همچنین بیمه‌های درمانی باید خود را همراه پزشک و بیمار بدانند و صداقت‌ها را تشویق کنند. در گذشته این کار را انجام داده بودیم که به طور مثال اگر صورت حساب‌ها برای دو دوره کسورات نمی‌خورد، صورت حساب‌های ارائه دهندگان خدمات سلامت برای دو دوره بعد نیز بدون رسیدگی پرداخت می‌شد. ارائه دهندگان خدمتی که در روابط خود حال بیمار را در نظر می‌گرفتند و نسخه ارزان‌تری می‌نوشتند هم تشویق می‌شدند.

 مدیرعامل اسبق سازمان بیمه سلامت ادامه داد: بیمه‌ها باید به بلند مدت فکر کرده و تدابیری اتخاذ کنند که افراد کمتر بیمار شوند. از طرفی بیمه‌ها باید به سمت پیشگیری حرکت کنند. مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد تا ۱۰ سال آینده در آمریکا، بیماری‌های قلبی و عروقی کل هزینه‌های نظام سلامت آمریکا را در بر می‌گیرد. زیرا جامعه به سمت سالمند شدن حرکت می‌کند و میزان بیماری‌های قلبی و عروقی افزایش یافته است. حالا اگر بخواهیم صبر کنیم تا مردم بیمار شوند و بعد هزینه درمان آنها را در سی سی یو و آی سی یو پرداخت کنیم، کل بودجه کشور هم پاسخگو نخواهد بود. / ۱۱

برچسب ها: منتخب