امروز: 1399/03/15 | Thursday 4th of June 2020
رئیس گروه بازرسی دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت ایران:

بهداشت روان کارکنان باعث افزایش کارایی و سطح بهره ‌وری می‌شود

رئیس گروه بازرسی دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بهداشت روان کارکنان در هر سازمان و مؤسسه از جمله مسایل مهمی است که باید به آن توجه شود و مدیران باید به نیروی انسانی و تأمین امکانات رفاهی، خواسته‌ها و نیازهای آنان به عنوان عاملی برای افزایش کارایی و سطح بهره وری توجه کنند.

بابک نیک فطرت در گفت‌وگو با آی‌هینا بر توجه به بهداشت روان در محیط کار تاکید کرد و افزود: بهداشت روان در محیط كار بر تمام جنبه‌های زندگی فرد حاكم است. تاثیرات مثبت یا منفی كه فرد در طول ساعات كاری دریافت می‌كنند، بر تمام جنبه های فردی و اجتماعی از قبیل حالات روحی شخصی، اعتماد به نفس، امید به زندگی، روابط اجتماعی و روابط خانوادگی تاثیرگذاراست.

رئیس گروه بازرسی دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت ایران گفت: جوامع مختلف سعي مي كنند تا سياست هاي مربوط به بهداشت رواني را سازماندهي كنند. اصل كلي در اين تلاش سالم سازي محيط فردي و اجتماعي است كه افراد جامعه را در بر مي گيرد.اين نگرش حكم مي كند كه افراد بيش از پيش با بهداشت رواني و چگونگي پيشگيري و درمان بيماريهاي روحي آشنا شوند.

نیک فطرت ادامه داد: مدیران و کارکنان باید با آگاهی از میزان تحمل نسبت به سطح استرس پذیری خود و بکارگیری راهکارهای عملی برای افزایش قدرت تحمل و فشارپذیری فردی خود قدم بردارند و در راستای سالم سازی محیط و ارتقای بهداشت روانی سازمانی حرکت کنند تا انرژی هایی که ناخواسته صرف تنش های محل کار می شود برای ارتقائ کمیت و کیفیت و تحقق اهداف سازمان مربوطه به کار گرفته شود.

رئیس گروه بازرسی دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: یكی از مهمترین عناصر دستیابی به بهداشت روان در محیط كار، قوانین تصویب‌شده و استراتژی و سیاست‌های دولتی است. محل كار سالم و پویا می‌تواند با حمایت و حفظ سلامت، ایمنی و رفاه همه كارمندان و مدیران موجب افزایش بهره‌وری شود. درك فرصت‌ها ونیازهای كاركنان، آگاهی از منابع، پشتیبانی از كارمندان، انتقال احساس حمایت و مشاركت به آنان، برنامه‌های آموزشی و توسعه مهارت‌های فردی در حوزه بهداشت روانی كارمندان از جمله مهمترین عوامل افزایش سلامت در محیط كار است./33

برچسب ها: منتخب