امروز: 1398/11/06 | Sunday 26th of January 2020
رییس گروه پزشکان دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران:

رصد روزانه و کنترل دقیق خدمات به بیماران دیالیزی از طریق سامانه تائید خدمات

رییس گروه پزشکان دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه خدمات دیالیز در سامانه تائید خدمات ثبت و تائید می‌شود، گفت: این موضوع منجر به کنترل ارائه خدمات به بیمار می‌شود. 

دکتر اخگر در گفت‌وگو با آی‌هینا بیان کرد: بیماران نیازمند به خدمت همودیالیز جزء بیماری‌های خاص محسوب می‌شود که هزینه خدمات این بیماری صد درصد توسط سازمان بیمه سلامت ایران پوشش داده می‌شود و بیمه‌شدگان فرانشیزی بابت خدمات درمانی ارائه شده پرداخت نمی‌کنند.

رئیس گروه پزشکان دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: به منظور مدیریت هزینه و کنترل کیفیت خدمات، سامانه تائید خدمات در مراکز و موسسات دیالیز ثبت و راه‌اندازی شد به طوری که از اردیبهشت ماه کلیه موسسات در تمامی استان‌ها اقدام به ثبت این خدمات کردند. 

به گفته وی، تاکنون 210 هزارو637 نسخه با مبلغی حدود 44 میلیارد تومان در سامانه تائید شده است. 

رئیس گروه پزشکان دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: با ثبت و گزارش‌گیری روزانه اطلاعات به صورت الکترونیکی نحوه ارائه خدمات به طور دقیق رصد می شود. همچنین از طریق این سامانه تعداد مراکز، جمعیت تحت پوشش و تعداد جلسات همودیالیز برای هر بیمه شده استخراج شده که به برنامه‌ریزی در این حوزه تاثیر مثبتی دارد./33

برچسب ها: منتخب