امروز: 1398/11/06 | Sunday 26th of January 2020
استاندار کرمان در گفت وگو با آی هینا مطرح کرد:

فعالیت ارزشمند بیمه سلامت در بیمه پایه اجباری و ایجاد تعادل هزینه ای

استاندار کرمان گفت: فعالیت های بیمه سلامت در پوشش بیمه ای اجباری اقدام مهم و ارزشمندی است که تعادل هزینه ای ایجاد می کند.

محمدجواد فدایی استاندار کرمان در گفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت: در مراجعات مردمی موارد متعددی در زمینه مشکلات و هزینه های درمانی وجود دارد.

 وی افزود: فعالیت های بیمه سلامت در پوشش بیمه ای اجباری اقدام مهم و ارزشمندی است که تعادل هزینه ای ایجاد می کند و حرکت به سمت عدالت است که امیدواریم با اجرای آن خدمات به مردم بهتر، دقیق تر و منظم تر انجام شود.

 استاندار کرمان تاکید کرد: نظام ارجاع بخشی از دولت الکترونیک به معنای واقعی است که صرفه جویی منابع را به دنبال دارد و فعالیت ها سریع تر انجام می شود، بنابراین امیدواریم در زمان بندی قابل قبول به نتیجه برسد و مردم نتایج حاصل از آن را به خوبی لمس کنند ؛ به طورحتم ارائه خدمات درمانی به مردم باید منظم و مستمر باشد.

 وی اظهار داشت: طرح های حوزه سلامت به سمت عدالت اجتماعی است، بیمه سلامت در استان کرمان موفق عمل کرده و جای قدردانی دارد؛ ضمن اینکه سلامت از نیازهای مهم هر جامعه بوده و امنیت‌آور است./22

برچسب ها: منتخب