امروز: 1399/05/14 | Tuesday 4th of August 2020
مدیرکل خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت:

مردم در گام اول برای دریافت خدمات سلامت به پزشک عمومی مراجعه کنند

مدیرکل خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت گفت: سطح بندی خدمات برای این است که بیمار خدمات سطح یک را از پزشک عمومی دریافت کرده و هزینه چند برابر جهت مراجعه به متخصص پرداخت نکند. زیرا مراجعه به پزشک متخصص هم هزینه‌های بیمار و هم هزینه بیمه‌های درمانی را بالا می‌برد. مردم در گام اول باید برای دریافت خدمات سلامت به پزشک عمومی مراجعه کنند تا اگر نیاز به خدمات تخصصی بود، توسط پزشک عمومی به متخصص ارجاع داده شوند.

محمد رضا میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار آی هینا درباره ارائه خدمات سلامت در قالب نظام ارجاع و پزشکی خانواده افزود: در حال حاضر افرادی که حق بیمه آنها توسط دولت پرداخت می‌شود، روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، بر اساس قانون باید خدمات سلامت را در قالب نظام ارجاع و پزشکی خانواده دریافت کنند. اگر افراد به خدمات تخصصی نیاز داشته باشند، بیمار به مراکز دولتی ارجاع داده می‌شود.

 وی ادامه داد: در روستاهای کشور بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ پزشک در مراکز خدمات جامع سلامت مستقر شده و خدمات سطح یک به همراه تیم سلامت ارائه می‌شود.

 مدیرکل خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت بیان کرد: نظام ارجاع و پزشکی خانواده برای جمعیت ساکن روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت که از بیمه رایگان برخوردار هستند در حال اجرایی شدن است. این افراد خدمات تخصصی و فوق تخصصی را در مراکز دولتی و مراکز خصوصی طرف قرارداد دریافت می‌کنند.

 میرزایی افزود: البته اگر روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت در سفر بوده و شرایط اورژانس داشته باشند، بدون نظام ارجاع پذیرش می‌شوند.

 وی اظهار داشت: نظام ارجاع و پزشکی خانواده برای جمعیت شهری استان‌های فارس و مازندران هم اجرا می‌شود و اگر افراد خارج از نظام ارجاع مراجعه کنند، تعرفه آنها متفاوت خواهد بود. / ۱۱

برچسب ها: منتخب