امروز: 1399/04/21 | Saturday 11th of July 2020
مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت ایران خبر داد:

اجرای ارزیابی انطباق و پایش میدانی برنامه عملیاتی از 21 تا 30 مهر ماه جاری

مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت ایران از اجرای مرحله دوم پایش میدانی و ارزیابی انطباق برنامه‌های عملیاتی مناطق ده گانه این سازمان از 21  تا 30 مهر ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار آی‌هینا، دکتر امیر پیروزیان در جلسه هماهنگی فرآیند ارزیابی و پایش که با حضور تیم‌های پایش میدانی برنامه عملیاتی در ستاد سازمان برگزار شد، گفت: هدف از انجام ارزیابی و پایش راستی‌آزمایی و اطمینان از میزان پیشرفت برنامه‌های عملیاتی و تحقق اهداف کلان سازمان است.

 مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: تیم‌های پایش میدانی  از 21 تا 30 مهر ماه جاری با حضور در استان‌های منتخب مناطق ده‌گانه ،نسبت به راستی‌آزمایی و صحه‌گذاری مراحل پیشرفت برنامه‌های عملیاتی اقدام خواهند کرد.

 پیروزیان بر ضرورت انجام ارزیابی انطباق و پایش برنامه‌های عملیاتی به صورت هدفمند تاکید کرد و گفت: تیم‌های پایش باید با نگاه کارشناسی مراحل پیشرفت برنامه‌های عملیاتی و مستندات مرتبط با انجام فعالیت‌ها را با دقت مورد بررسی و صحه‌گذاری قرار دهند./33

 

برچسب ها: منتخب